Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/12/03

Jussi Halla-aho, Helsinki, PS

Julkaistu 14.9., päivitetty 3.12.2012

Kansanedustaja, helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-aho tuskin esittelyjä kaipaa (ks. kuitenkin Wikisitaatit). Aivan tuoreimpia suomensisulaisen, maahanmuuttokriittisenä poliitikkona profiloituneen Halla-ahon edesottamuksia Helsingin kaupunginvaltuustossa on ehkä kuitenkin syytä tarkastella näin kuntavaalien alla. Valtuuston kokouksessa 12.9.2012 esiteltiin ehdotus globaalin vastuun strategiaksi (PDF) jota Halla-aho ehdotti kokonaisuudessaan hylättäväksi. Lisäksi, ilmeisesti siltä varalta ettei tuo hylkäysesitys mene läpi, hän esitti useita vastaehdotuksia. Näiden joukosta pisti monen lukijan silmään erityisesti seuraava ehdotus poistoksi:

Tekijä: Halla-aho Jussi
Tyyppi: Vastaehdotus
Teksti: Liite 1 sivu 6, poistetaan seuraava lause:
"Varmistetaan vaikeasti traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -nuorten nopea pääsy arviointi- ja kuntoutuspalveluiden piiriin."

Olisikin mielenkiintoista kuulla ehdokas Halla-aholta, mitä hänellä on lasten ja nuorten kuntoutusta vastaan.

Kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin pöydälle valtuustoon seuraavaan kokoukseen, jolloin suoritetaan äänestykset hylkäys-, vasta- ja ponsiehdotuksista.

Päivitys 29.9.2012

Halla-aho perustelee tuota poistoehdotustaan Scripta-blogissaan seuraavasti:

"Vastustin tätä lisäystä, koska kategorinen lupaus nopeasta pääsystä avun piiriin nostaa yhden ihmisryhmän erityisasemaan tilanteessa, jossa muille traumatisoituneille nuorille tarjotaan apua vain resurssien mukaan. Syntyy omituinen asetelma, jossa kaupungilla on maahanmuuttajanuorista 'globaali' vastuu mutta kantaväestöön kuuluvista nuorista vain 'tavallinen' vastuu, ensinmainitun vastuun ollessa selkeästi sitovampi." (Scripta 27.9.2012.)

Globaali ei sulje paikallista ulkopuolelleen, vaan sisäpuolelleen. Se, että esimerkiksi sota-alueilta saapuneiden pakolaislasten ja -nuorten erityistarpeisiin kiinnitetään aiheellista huomiota, ei välttämättä ole pois kantaväestöön kuuluvilta nuorilta. Niinpä Halla-ahon vastakkainasettelu vaikuttaa keinotekoiselta ja ennakkoluuloja pönkittävältä. "Nyt ne vievät meiltä arviointi- ja kuntoutuspalvelutkin!"

Päivitys 8.10.2012

Per-Looks-skandaalin yhteydessä on aiheellisesti nostettu esiin Jussi Halla-ahon kommentti Homma-forumilla pari vuotta sitten, Veltto Virtasen esitettyä hottentottilaulun Perussuomalaisten risteilyllä: "Roikkupöksyisiä, isomahaisia ja perskännisiä, seuraavissa eduskuntavaaleissa oman ilmoituksensa mukaan ziljoona ääntä kokoavia varavaltuutettuja oli häiriöksi asti."

Per-Looksista ks. esim. seur. tekstit:

Kuka solvaa perussuomalaisia? Kuka paljasti alhaisen moraalinsa?

Päivitys 13.10.2012

Valtuustotoveri Yrjö Hakanen (SKP) kirjoittaa 11.10.2012 Halla-ahon toimista Helsingin kunnallispolitiikassa mm. seuraavasti:

"Itse ihmettelin, että Halla-aho — joka on hiljaa kun kaupunginhallitus ja valtuusto päättävät heikentää helsinkiläisten palveluja — herää aina, kun mainitaan maahanmuuttajat tai kielivähemmistö. Hän toimii kuin pikkupoika, joka ei uskalla puuttua isojen poikien peleihin, mutta purkaa turhautumistaan potkimalla heikompiaan." (Lue lisää…)
Päivitys 16.10.2012

Katso myös Turun seudun sinivalkoiset nähdäksesi ehdokkaan, jota "Mestari" Halla-aho suositteli turkulaisille seuraajilleen 2007.

Päivitys 3.12.2012

Helsingin Uutiset kertoo 29.11.2012: Kidutetut nuoret maahanmuuttajat uhkaavat jäädä ilman hoitoa.

Joka vuosi Suomeen saapuu arviolta yli tuhat uutta maahanmuuttajaa, joiden psyykkinen tila voi olla erittäin huono.

Raportti kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakijalasten ja -nuorten hoidon tarpeesta on valmistunut. Raportti kertoo hoidon rohkaisevista tuloksista, mutta lisäresursseja tarvitaan kipeästi.

Toimintaa uhkaa lakkauttaminen kuluvan vuoden lopussa huolimatta kansainvälisistä sopimuksista, jotka Suomi on ratifioinut.

(Lue lisää…)

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu Jussi Halla-ahon ja kumppanien viesti on ilmeisestikin uponnut äänestäjiin, sillä nimimerkki Janin mukaan "maahanmuuttajien mielenterveydenhoito on pois suomalaisten nuorten hoidosta koska rahat on lopussa" (ks. kommentti).