Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2013/02/12

Varavaltuutettu, oikeustieteen lisensiaatti Petri Pulkkanen uhkailee lakitoimilla

Varavaltuutettu Petri Pulkkanen vaatii rikosilmoituksella uhaten OMIEN sanomisiensa poistamista


Kunnollisvaalit sai seuraavanlaista sähköpostia 10.2.2013 Lakiasiantoimisto Utilis Ky:ltä, joka on Petri Pulkkasen oma firma:

"Rikosilmoitus asiattomasta materiaalista

Olette julkaisseet minusta http://kunnollisvaalit-2012.blogspot.fi/2012/09/petri-pulkkanen-ps-espoo.html sivustollanne väitteitä, jonka katson loukkaavaksi ja solvaavaksi, sillä en kuulu “kohderyhmäänne” eli en ole natsi, fasisti tai rasisti. Tämä asia ei ole minulle vähämerkityksellinen, sillä toimin yrittäjänä pääkaupunkiseudulla, ja katson asiattoman minua koskevan materiaalin haittaavan suoraan tai epäsuorasti liiketoimintaani.

Mikäli minua koskevia tietoa ei poisteta heti, teen asiaa koskevan rikosilmoituksen Espoon poliisille.

Petri Pulkkanen"


Ehkä kuitenkin kannattaisi harkita uudelleen rikosilmoituksen tekemistä sellaisesta asiasta, jonka ainoat todisteet ovat mahdollisesti lainvastaiset omat sanomiset.
Tässä vielä linkki kyseiseen blogaukseen Petri Pulkkasesta http://kunnollisvaalit-2012.blogspot.fi/2012/09/petri-pulkkanen-ps-espoo.html

2013/02/04

Ari Kajan, PS, Vihdin keskusvaalilautakunnan varajäsen

Ari Kajan ei ollut kuntavaaliehdokkaana, mutta nauttii ilmeisesti Vihdin Perussuomalaisten luottamusta siinä määrin, että hänet valittiin kunnan keskusvaalilautakunnan varajäseneksi.

Lisätty 8.2.2013