Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

YLEISTÄ TIETOA SUOMALAISESTA ÄÄRIOIKEISTOSTA

Äärioikeistona pidetään tässä esityksessä liikkeitä, jotka:
- Jäljittelevät osittain tai kokonaan Suomen, Saksan tai Italian 1930-1940-luvulla vaikuttaneita äärioikeistopuolueita kuten IKL, NSDAP ja Fasci di Combattimento
- Perustavat politiikkansa tiukasti rajattuun kansallismielisyyden aatteeseen ja kokevat politiikan tiukasti rajattujen kansanryhmien olemassaolon taisteluna
- Ovat äärioikeistolaisten liikkeiden kuten English Defence Leaguen tai Nordisk Motståndsrörelsenin Suomen haaraosastoja
- Perustavat politiikkansa tiettyjen kansanryhmien tai ulkomaalaisten yleensä syrjimiseen Suomessa

Suomen Sisu

Suomen Sisu on Suomalaisuuden liiton nuorisojärjestöksi 1998 perustettu rekisteröity yhdistys. Järjestö erosi Suomalaisuuden liitosta 2000, mutta monet järjestöjen toimijat ovat nykyisin yhteisiä. Suomen Sisulla on oma periaateohjelma, joka perustuu suomalaisten, saksalaisten ja italialaisten 1930-1940-luvun äärioikeistopuolueiden ohjelmiin sekä Alfred Rosenbergin teokseen "Kohti Uutta Eurooppaa" muokattuna ja modernisoituna. Jäseneksi hyväksyttävien tulee hyväksyä periaateohjelma "ainakin otsikkotasolla". Ohjelma sisältää mm. rasistisen miscegenaatiokiellon, edustuksellisen demokratian ja valtiosopimusten vastaisen kannan ja NSDAP:in ohjelmia mukailevan sananvapauskannan. Järjestö ei tiettävästi sovella johtajaperiaatetta, mutta ohjelmasta puuttuvista fasismin ja natsismin piirteistä avoin militarismi ja rasismin kohderyhmä - islaminuskoiset maahanmuuttajat - löytyvät jäsenten muusta toiminnasta. Perustajajajäsen Teemu Lahtinen oli mukana perustamassa järjestöä, koska aiempi yritys uudelleenperustaa IKL epäonnistui.
Kansanedustaja Jussi Halla-aho on ollut liikkeen hallinnossa mukana periaateohjelmaa tarkistettaessa. Muita tunnetuimpia jäseniä ovat kansanedustajat James Hirvisaari ja Olli Immonen, Espoon kaupunginvaltuutettu Teemu Lahtinen ja vantaalainen Johannes Nieminen. Nykyinen puheenjohtaja on tekniikan ylioppilas Paula Päivike. Kansanedustaja Juho Eerola ja Perussuomalaisten nettilehden päätoimittaja Matias Turkkila ovat vuonna 2012 oman ilmoituksensa mukaan eronneet järjestöstä, Turkkila ilmeisesti saadakseen työpaikan.
Suomen Sisun jäsenet ovat vuodesta 2007 alkaen esiintyneet Perussuomalaisten vaalilistoilla. Heillä oli eduskuntavaaleissa 2011 oma junttauslista, Nuiva Vaalimanifesti.

Suomen Sisun fasistinen periaateohjelma
Suomen Sisun ja Suomalaisuuden liiton eduskuntavaaliehdokkaat, Suomen Mieli - lehti 1/2011

Nuiva vaalimanifesti

Nuiva vaalimanifesti on Suomen Sisu - järjestön jäsenten aloitteesta laadittu erillinen eduskuntavaaliohjelma vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. Se toimi Suomen Sisun ja Jussi Halla-ahon kannattajien junttauslistana, jolla keskitettiin äänet Suomen Sisun jäsenille ja muille tuetuille kansanedustajaehdokkaille. Junttaus onnistui hyvin muualla paitsi Uudellamaalla, jossa yritettiin sijoittaa liian monta Sisulaista listalle.

Nuiva vaalimanifesti on taitavasti laadittu rasistinen poliittinen ohjelma. Ohjelman keinot on valittu niin, että ne ehkäisisivät tehokkaasti maahanmuuttajien kotouttamista Suomeen ja kärjistäisivät maahanmuuton ongelmia. Leimattava kohderyhmä, islaminuskoiset maahanmuuttajat Lähi-idästä sekä Pohjois- ja Itä-Afrikasta on mainittu vain muutamaan kertaan viitteenomaisesti, useimmiten muissa kuin leimaavissa lauseissa.

Rasistinen Nuiva vaalimanifesti
Erkki Perälän blogaus "Perussuomalainen käänne" joka kuvaa junttalistan toimintatavan

FDL

"Finnish Defence League" on Suomessa toimiva, English Defence League - järjestöä jäljittelevä ja sen määräysvallassa oleva järjestö. Järjestön toiminta keskittyy Facebookiin. Järjestö keskittyy levittämään islaminuskoisia räikeästi kritisoivaa materiaalia. Se on osallistunut myös vuonna 2012 Defence League-liikkeiden Århusin tapaamiseen 31.3.2012 ja Tukholman tapaamiseen 4.8.2012.

Omalla nimellään tunnistavasti esiintyviä toimihenkilöitä ovat Miljamaria Koiranen salanimillä "Mimosa de Danann" tai "de Lumppu", Kimmo Mannermaa ja Kari Halkola. Muita tunnettuja jäseniä, todennäköisesti toimihenkilöitä tai hallinnoijia ovat mm. Anu Palosaari, Pia Veijalainen, Paula Tuukkanen, Jani Viinikainen ja Klaus Elovaara. Järjestö joutui kriisiin sen yritettyä tunkeutua Tampere Pride:lle. Tällöin monet perinteiset uusnatsit erosivat liikkeestä, eikä järjestön nykyinen kokoonpano ole täysin selvillä.

Suomen vastarintaliike

Suomen vastarintaliike on Pohjoismaiden vastarintaliikkeen Suomen osasto. Se toimii Ruotsin vastarintaliikkeen (Svenska Motståndsrörelsen) alaisuudessa. Liikkeen tavoite on perustaa väkivaltaisen vallankumouksen kautta pohjoismaihin kansallissosialistinen valtio. Järjestön jäsenet toteuttivat hyökkäykset Helsinki Prideen 2010 sekä pahoinpitelivät 2011 Oulussa Kokoomuksen vaalityöntekijöitä.

Järjestön aiempi johtaja oli Henrik Holappa. Nykyisin sitä johtaa Juuso Tahvanainen.

Liikkeen jäsenhakemustiedot vuotivat nettiin lokakuussa 2011. Tietojen mukaan useat Perussuomalaisten toimijat kuten Tuomas Okkonen, Ulla Pyysalo sekä FDL:n toimijat kuten Paula Tuukkanen sekä Kari Halkola, olivat hakeneet jäseniksi.
Patriootti.com:in jäsenhakemukset vuodettuna

Todisteet Suomen vastarintaliikkeen jäsenen osallisuudesta Helsingin Pride-iskuun