Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/10/30

Vaalianalyysia: Kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta?

Kunnollisvaalit kysyy, saiko kohuehdokkaiden kyseenalainen julkisuus maltilliset äänestäjät jäämään kotiin.

"Varmojen läpimenijöiden", kuten Timo Soini, Jussi Halla-aho, Olli Immonen ja Päivi Räsänen, lisäksi Kunnollisvaalit-blogissa esitellyistä ehdokkaista valtuustoihin pääsi useita sellaisia "kohuehdokkaita", joiden saama julkisuus ja siten myös äänimäärä olisivat varmaankin jääneet vaatimattomiksi ilman Kunnollisvaalien "vetoapua".

Kotkassa puolustajiensa ja tukijoidensa Juho Eerola ja Freddy van Wonterghem, jotka niin ikään "pääsivät" blogiin, vanavedessä valtuustoon nousi kaikkein suurinta kohua herättänyt ja blogissa eniten katselukertoja kerännyt "musliminkeittäjä" Amon Rautiainen. Vaasassa Blood & Honour -paidallaan huomiota herättänyt Risto Helin ylitti valtuuston kynnyksen niin ikään heittämällä. Vieremällä valtuustoon pääsi Jarmo Kyyrö ja Kemissä peräti äänikuninkaaksi nousi Harri Tauriainen. Kangasalla puolestaan "Irti Setan otteesta" ja "Minun Mannerheim on valkoinen" -teepaidoillaan huomiota herättänyt Jani Viinikainen pääsi mukaan kunnallispolitiikkaan.

Tarkoittaako tämä, että Kunnollisvaalit epäonnistui tavoitteissaan surkeasti? Kyllä ja ei. Tarkoituksena ei tietenkään ollut mainostaa kaikkein räikeimpiä lausuntoja sosiaalisessa mediassa viljelleitä ehdokkaita sen enempää kuin ketään muutakaan. Tarkoituksena ei ollut edes käydä "vastakampanjaa" mitään yksittäistä puoluetta vastaan. Blogiin päätyi lopulta ehdokkaita paitsi Perussuomalaisista, myös Keskustasta, Kokoomuksesta, Kristillisdemokraateista ja Sosialidemokraateista, puhumattakaan niinsanotuista pienpuolueista tai sitoutumattomien yhteislistoista kuten IPU, STP, Muutos 2011 ja Sinivalkoiset. Ennen ehdokasasettelun määräaikaa tarkoituksena oli pikemminkin muistuttaa mm. Perussuomalaisia puheenjohtaja Soinin vakuutteluista "tiukasta seulasta" ehdokasasettelussa ja eduskuntavaalien alla siteeratusta lausumasta "Meillä ei ole listoilla yhtään rasistia".

Esimerkiksi Perussuomalaisten ehdokkaat Risto Helin ja Amon Rautiainen kerkesivätkin päätyä blogiin ennen ehdokasasettelun sulkeutumista. Niin myöhään kuitenkin, että puolueessa jouduttiin toteamaan, ettei heidän ehdokkuuttaan voi enää peruuttaa. Tampereella keskustaehdokkaat Timo E. Tukia ja Arja Hirvenoja puolestaan saivat niin ikään jatkaa ehdokkaina, huolimatta aktiivisuudestaan vastajihadistisessa FDL-liikkeessä, pääsemättä kuitenkaan lopulta kaupunginvaltuustoon.

Kävikö tässä nyt siis niin, että Kunnollisvaalit nosti esiin ehdokkaita, jotka olisivat muuten jääneet tuntemattomiksi äärimielipiteineen ja vihapuheineen? Mahdollisesti, jopa todennäköisesti on käynyt juuri näin.

Mutta mitä muuta kuntavaaleissa tapahtuikaan? Timo Soinin kasvonilmeitä tutkailtiin vaali-iltana ja niistä luettiin mediassa syvä pettymys. Puolentoista vuoden takainen Jytky oli sulanut "semi-jytkyksi" tai "lötkyksi". Vaalien alla tehnyt kannatusmittaukset povasivat Perussuomalaisille huomattavasti parempaa menestystä, Jytky Kakkosta.

Toisaalta vaalien suurin voittaja oli Nukkuvien Puolue, yli neljänkymmenen prosentin äänisaaliilla. Mediassa kauhisteltiin alhaista äänestysprosenttia. Täysin aiheellisesti.

Tarkastellaanpa hieman sitä numeerista dataa.

Maanlaajuinen äänestysprosentti näissä kuntavaaleissa oli 58,2, jossa oli edellisiin kuntavaaleihin nähden vähennystä kokonaiset 3,1 prosenttiyksikköä. Kunnallisvaaleissa äänestysaktiivisuus on tietysti perinteisestikin ollut verrattain alhainen, verrattuna eduskuntavaaleihin. Kevään 2011 ek-vaaleissa äänestysaktiivisuus oli 67,9 prosenttia.

Entä Perussuomalaisten semi-jytky suhteessa eduskuntavaalien Jytkyyn 2011? Pudotus oli remakka: valtakunnallisesti 19,1 prosentista 12,3 prosenttiin. Myös suhteessa vaaleja edeltäneisiin ennusteisiin Perussuomalaiset joutuivat pettymään. Aivan vaalien alla julkistetuissa viimeisissä gallupeissa (20.-25.10.2012) Helsingin Sanomat, MTV3, YLE ja Iltalehti ennustivat puoleelle yli 15 prosentin äänisaalista, Ilta-Sanomat puolestaan 13,6 prosenttia. Syyskuussa arviot olivat parisen prosenttiyksikköä korkeampia, viidentoista ja seitsemäntoista prosentin välillä.

Entä vaalipiirit, joissa Kunnollisvaalien esiin tuomat "kohuehdokkaat" pääsivät valtuustoon?

Vaasassa, jossa Risto Helin pääsi läpi, äänestysvilkkaus oli jokseenkin koko maan keskiarvon tienoilla: 58,3 % -3,8 (äänestysaktiivisuus ja pudotus vuoden 2008 kuntavaaleista).

Harri Tauriaisen 460 ääntä takasivat hänelle Kemin äänikuninkuuden. Sillä pääsi kuitenkin Kemin ehdokkaista vasta kahdeksannelta sijalta valtuustoon. Äänestysprosentti: 55,3 % -5,5. Iso osa Perussuomalaisten kannatuksesta siis keskittyi Kemissä Tauriaiselle. Toisaalta Vasemmistoliitto sai kaupungissa peräti 32 prosenttia äänistä. Perussuomalaisten äänisaalis Kemissä oli huikeat 21,8 % vuoden 2011 ek-vaaleissa eli annetuista noin kahdestatoistauhannesta äänestä yli kaksituhattakuusisataa ääntä, nyt taas ainoastaan 8,7 % ja kaiken kaikkiaan 872 ääntä.

Kotkassa Perussuomalaiset menestyivät selvästi paremmin, Juho Eerolan ja Freddy van Wonterghemin johdolla. Perussuomalaiset saivat 15,7 % äänistä, joka takasi heille peräti kahdeksan valtuustopaikkaa, siis neljä paikkaa lisäystä vuoden 2008 kuntavaaleihin nähden. Uusien valtuutettujen joukossa nähdään siis myös Amon Rautiainen 152 äänellään. Hänen osuutensa kunnan äänistä oli 0,6 %, joista ennakkoon annettiin 25 ääntä ja vaalipäivänä 127. Kotkan äänestysprosentti oli nyt 55,7 (-3,0) ja ek-vaaleissa 2011 se oli 66,7. Kotka on ollut jo vuosia vahva kaupunki Perussuomalaisille. Puolueen ääniosuus kuitenkin putosi eduskuntavaalien 23,6 prosentista varsin railakkaasti, lähes kahdeksan prosenttiyksikköä.

Porissa, jossa Perussuomalaiset käyttivät yhtenä kuntavaaliteemanaan lausetta "Yksi kaupunki, yksi johtaja" (vrt. Saksan NSDAP:n "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"), puolue sai vuoden 2011 ek-vaaleissa äänistä peräti 25 prosenttia, mutta tällä kertaa se joutui tyytymään 15,3 prosentin kannatukseen. Näissä kuntavaaleissa puolue keräsi 6 067 ääntä, kun taas viime vuoden eduskuntavaaleissa lukema oli 11 633 ääntä. Luvut ovat yhteismitallisia, sillä Noormarkku liittyi Poriin jo 1.1.2010. Porilaisia ehdokkaita ei valikoitunut Kunnollisvaalit-blogiin, hämmennystä herättäneestä iskulauseesta huolimatta. Herännyt kohu saattoi kuitenkin vaikuttaa äänestäjiin tässäkin tapauksessa.

Niin: herännyt kohu saattoi vaikuttaa äänestäjiin? Millä tavalla? Olemme nähneet, että moni Kunnollisvaalit-blogin ääriehdokkaista pääsi valtuustoon. Näin ei välttämättä olisi esimerkiksi Amon Rautiaisen tai Risto Helinin kohdalla tapahtunut ilman julkista huomiota. Samaan aikaan on kuitenkin esitettyjen lukujen valossa perusteltua olettaa, että moni Perussuomalaisten kannattaja jätti tällä kertaa äänestämättä Perussuomalaisia. On erittäin todennäköistä, että moni heistä jätti ylipäätään äänestämättä. Edelleen, ei liene kaukaa haettua olettaa, että ainakin niissä kunnissa joissa Perussuomalaiset ehdokkaat "saivat" julkisuutta kyseenalaisilla Facebook- tai blogijulkaisuillaan, moni maltillinen Perussuomalaisten kannattaja kääntyi kannoillaan ja "loikkasi" äänestäjänä joko Nukkuvien Puolueeseen tai johonkin ns. vanhoista puolueista.

Vaali-iltana Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini totesi, että politiikassa on jotain pahasti vialla, ja että vika ei ole äänestäjissä. Asiayhteyden hieman hälvettyä hän arveli, että juuri Perussuomalaisten äänestäjät jäivät näissä vaaleissa kotiin nukkumaan. Mitähän Soini mahtaa ajatella äänestäjien juuri heille viestittävän?

Tämä olisi tietysti vain osaselitys Perussuomalaisten odotettua heikommalle menestykselle. Ja keskustelunavaus.

2012/10/28

Jani Hirvimäki, Salo, PS

Salolainen Perussuomalaisten ehdokas Jani Hirvimäki näyttää uskovan, että Suomen laki kohtelee maahanmuuttajia lempeämmin kuin kantasuomalaisia? Alla on kuvakaappaus julkisesta Facebook-päivityksestä ja Hirvimäen omista kommenteista päivitykseensä.

2012/10/27

Abdul Mannan, Oulu, SDP

Tekstiä päivitetty kevyesti 28.10.2012

Oulussa SDP:n ehdokkaana on taustaltaan bangladeshilainen, vuodesta 1992 Suomessa asunut Abdul Mannan.

Ylen 23.9.2012 päivätyssä jutussa "Oulussa islamia harjoitetaan suvaitsevaisuuden uskona" on kuvateksti: "Pohjois-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan puheenjohtaja, tohtori Abdul Mannan haluaa integroida muslimit toimivaksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa."

Kalevan 16.7.2011 päivätyssä artikkelissa "Imaami ei luovu moskeijahaaveista Oulussa" imaami Mannan harmittelee moskeijahankkeen kohtaamia vastoinkäymisiä:

Suurin este oikean moskeijan rakentamiselle ovat Mannanin mukaan suomalaisten yhteistyöhaluttomuus sekä islamiin kohdistuvat ennakkoluulot.

"Kaikki olemme muka terroristeja ja fundamentalisteja. Minä olen moderni työssäkäyvä mies. Vaimoni on samoin työssä, kuten vanhimmat lapset. Suomessa elämme niin kuin täällä muutkin elävät", vuodesta 1992 Oulussa asunut Mannan painottaa.

Suhteessa näihin lehtijuttuihin imaami Mannanista löytyy kuitenkin hämmentäviä tietoja, ensinnäkin tutkija-toimittaja Edward Duttonin artikkelista 65 Degrees North -verkkolehdessä 26.3.2008:

He [Abdul] emphasised that the Koran ‘is from God’ and therefore the only acceptable way (from God’s viewpoint) to run a country is in accordance with the laws of the Koran. ‘True Islam is the only way,’ he said.

This included propagating ‘True Islam’ and instituting ‘Sharia Law’ in ‘Muslim states’, something which Abdul defended. ‘The cutting off of hands for the thieves is in Sharia Law … Sharia is from God and I think God knows which is the right law for humans.’ He also informed me that Saudi Arabia – where strict Wahabist Islam including Sharia is practiced – has ‘a very low crime rate. This is because people are afraid of God and they are afraid of the law.’

Suomennos Jukka Turusen, muokattu jonkin verran:

Hän [Abdul Mannan] korosti, että Koraanin sana "on Jumalalta", ja sen vuoksi Koraanin lakien kanssa yhteensopiva tapa on (Jumalan näkökulmasta) ainoa hyväksyttävä tapa johtaa maata. "Todellinen islam on ainoa tapa", hän sanoi.

Tähän sisältyi hänen mukaansa "todellisen islamin" levittämistä ja sharia-lain käyttöön ottamista "muslimimaissa", ajatus jota Abdul itse kannatti. "Varkaiden käsien leikkaaminen irti kuuluu sharia-lakiin. Sharia on suoraan Jumalalta ja minusta Jumala tietää millainen laki on ihmisille paras laki." Hän kertoi minulle myös, että Saudi-Arabiassa, jossa jyrkkä wahabistinen Islam sharioineen on käytössä, on "matalat rikostilastot siksi, että ihmiset pelkäävät sekä Jumalaa että lakia".

Vuonna 2009 Edward Dutton julkaisi Siirtolaisuusinstituutin verkkojulkaisusarjassa raportin "Four Immigrant Churches and a Mosque: An Overview of Immigrant Religious Institutions in Oulu" (Web Reports 58), jossa hän myös viittaa edellisvuonna tekemäänsä haastatteluun:

According to Dr Abdul Mannan (whom I interviewed in 2008), the unpaid imam of Oulu mosque, the religious centre was established in 1992 when he and his family came to Oulu from Bangladesh. Mannan arrived in the city to study for a doctorate in Chemistry and, having completed it, has chosen to remain. He speaks Finnish and claims that he chose to stay ‘for family reasons and in order to serve the Muslim community in Oulu.’ In 2001, the mosque moved to its former premises near the railway station. Since my attendancem the mosque has become formally known as the Yusuf Al-Naghi mosque and has moved again, not far from the original location. Mannan also established an Islamic graveyard in Oulu in 1992. The mosque is part of the ‘Islamic Society of Northern Finland’ which had 272 members in 2008 and of which Mannan is the chairman. This society is itself affiliated to the ‘Federation of Islamic Organisaations in Finland’ (in which Mannan is a leading figure).

Though the mosque is not affiliated to it in any way, Mannan was previously involved in ‘Islamic Forum of Europe,’ which is particularly active in London amongst Bangladeshis. According to Hussein (2007) the organisation is heavily influenced by the teachings of the Egyptian theologian Syed Qutb (1906 – 1966) and of Pakistani theologian Abu Ala Mawdudi (1903 – 1979). Both theologians would generally be characterised as radical Muslims. Mawdudi’s theology very much followed the radical reactionary model which defines the ‘fundamentalist’ mindset. Armstrong (2001, 236-238) summarises that Mawdudi ‘saw the power of the West gathering its forces togetherto crush Islam and grind it into oblivion.’ For him, this was a moment of crisis and devout Muslims had no choice but to become politically engaged. Mawdudi stressed, in contrast to ‘secularism,’ that all authority was from God, Muslims could only be called upon to obey God and they could only do that by instituting God’s law — Shariah law. As part of this, he demanded that there be a universal ‘jihad’ to reassert ‘true Islam.’ This he defined as a revolutionary struggle to seize power for God. Thus, there was a strongly militant dimension to Mawdudi’s theology. One of his most significant followers was Syed Qutb. Armstrong (239) summarises that ‘Qutb can be called the founder of Sunni fundamentalism.’ For Qutb, not just the non-Muslim world but the Muslim-world (which he regarded as often not truly Islamic) required Jihad. He reacted with horror to the modern world and was determined that it be fundamentally changed inline with his interpretation of Islam. ‘Humaninity today is living in a large brothel!’ he once declared.

(Lue lisää…, PDF)

Raportin sivulta 30 alkaa tekstijakso, joka noudattaa hyvinkin tarkoin yllä lainattua 65 Degrees North -lehden artikkelia. Sivulla 32:

It should be stressed, however, that Mannan denies that his mosque is anything ‘radical.’ From his perspective, it is ‘moderate Islam’ because it follows the Koran and Sunna. Various Muslims in Oulu whom I have interviewed from countries such as Tajikistan assert that the mosque is Wahabist – something which Mannan also denies.

On ehkä syytä sivumennen mainita, että antropologi Edward Duttonin omat näkemykset tulevat määrätyiltä osin varsin lähelle "maahanmuuttokriittisten" näkemyksiä. Hänen mukaansa rasismi ei ole Suomessa yhtä suuri ongelma kuin monikulttuurisuusideologia ja taipumus syyttää monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautuvia "natseiksi, fasisteiksi tai rasisteiksi"… Ks. Duttonin artikkeli "The Real Intolerance in Finland" (Ovi Magazine, issue 16), jonka mukaan juuri "multikulturalismi" on suomalaista suvaitsemattomuutta. Tämä ei toki millään muotoa vähennä ylläolevien lainausten uskottavuutta.

Tuoreempana, vaaleihin liittyvänä uutisena mainittakoon Kotimaa24:n uutinen vaalimainoksesta moskeijan ovessa, 25.10.2012:

Luterilaisten kirkkojen seinissä ei ole tavattu nähdä vaalimainoksia. Muslimeille tämä on kuitenkin luonnollista, kertoo oululainen kuntavaaliehdokas, imaami Abdul Mannan (sd.). Hänen vaalimainoksensa on moskeijan ikkunassa ja Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan hallitus on kehottanut äänestämään häntä.

[…]

Mannan kertoo pyytäneensä yhdyskunnan jäseniä äänestämään häntä. Samoin hänen mukaansa yhdyskunnan hallituskin on pyytänyt toimimaan näin. Hän uskookin, että hän voi saada yhdyskunnan piiristä vähintään 300 ääntä.

Filosofian tohtori, opettaja Mannan on SDP:n kuntavaaliehdokas. Hän on kotoisin Bangladeshista ja asunut Oulussa 20 vuotta. Jos hänet valitaan vaaleissa, hän haluaa tehdä Oulusta entistä kansainvälisemmän kaupunkia. Tällä hän tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikilla ihmisryhmillä olisi samanlaiset oikeudet, esimerkiksi yhtä hyvät mahdollisuudet saada työpaikka. (Lue lisää…; ks. m. Kaleva.)

Alla kuvakaappaus Kotimaa24:n jutusta.

Lainattakoon lopuksi kuitenkin vielä tuoreempaa 65 Degrees North -verkkolehden artikkelia "Imam Aims to Impress All Oulu’s Immigrants" (6.10.2012), jossa palataan neljän vuoden takaiseen haastattelujuttuun:

In an interview with 65DN, in 2008, Mannan emphasized that the Koran ‘is from God’ and therefore the only acceptable way (from God’s viewpoint) to run a country is in accordance with the laws of the Koran. ‘True Islam is the only way,’ he added. This included the institution of ‘Sharia Law’ in Muslim states: ‘The cutting off of hands for the thieves is in Sharia Law . . . Sharia is from God and I think God knows which is the right law for humans’ he said back then.

When asked about these remarks now he argues that it is very difficult for him to say anything on the subject of Sharia without risking being ‘misunderstood.’ Accordingly, he simply stresses that ‘all that is right comes from God,’ that the ‘Law is from God’ and following God’s Law is the essence of Islam. ‘Doing what is right and forbidding what is wrong, these are good things,’ states Mannan, and they will ‘lead to peace and happiness.’

He continues by repeating that Sharia Law is only supposed to be instituted in an Islamic State and that his mosque, though religiously conservative, is absolutely not ‘Wahabi’ – the term for the extremely strict form of Islam practiced in Saudi Arabia. The mosque is open, he tells me, to all Muslims and anybody else who is simply interested.

And they should be interested because, for Mannan, Islam, and religion in general, offer a more satisfying way of living life than materialism.

‘If you want to lead a good life you need to go back to God, back to religion, go back to practicing religion and go back to Islamic principles’ which Mannan emphasizes are very close to Jewish and Christian ones.

‘Faith is central to our minds,’ he continues, ‘because it helps us control ourselves and I must control my life in order to lead my life correctly. Faith controls mind, character and it leads to good morality and hopefully a good society.’

KD-ehdokkaat Maria Rajakari (Espoo), Päivi Räsänen (Riihimäki) ja Pirjo-Margit Jauhiainen (Salo)

Lisätty 27.10.2012. Rajakaria ja Jauhiaista koskevat osuudet on siirretty tähän koosteeseen ja Päivi Räsänen lisätty.


Maria Rajakari, Espoo, KD

Espoon kristillisdemokraattien kuntavaaliehdokas Maria Rajakari on ansainnut paikan tässä blogissa "sotahaaveidensa" vuoksi. Kaikesta selvitään uskon turvin ja ateismi johtaa turmioon.


Lainaus Kotimaa 24:n artikkelista:

Ajankohtaista eutanasia-aihetta käsittelevässä artikkelissa väitetään, että eutanasian sallineessa Hollannissa tehdään vuosittain tuhat eutanasiaa vasten potilaan tahtoa. Luvun ovat maininneet julkisuudessa myös ministeri Päivi Räsänen ja lääkäri Pekka Reinikainen, kun taas Hollannin virallisissa tilastoissa eettiselle lautakunnalle edenneitä tapauksia on esimerkiksi vuonna 2010 ollut yhdeksän.


Päivi Räsänen, Riihimäki, KD

Lainauksia lääkäri-kansanedustaja-sisäasiainministeri Päivi Räsäsen (Riihimäki) teksteistä:

 • … tieteellinen todistusaineisto osoittaa vastaansanomattomasti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö. Ne, jotka väittävät homouden olevan luonnollinen, ’terve’ seksuaalisuuden variaatio, mitätöivät perhetaustatutkimusten todistusarvon poliittisista syistä. Homoaktivistien painostuksen ansiosta poliittiset tavoitteet ovat syrjäyttäneet tieteelliset faktat. Seksuaalisen orientaation muutos on myös mahdollinen. Huomattava osa lesboista on elänyt aiemmin heteroseksuaalisissa suhteissa. Lesboaktivisti Paula Kuosmanen on todennut artikkelissaan ’Lesboäidit ja lapset=lesboperhe?’: ’Suomessa tyypillisin lesboperhemuoto on uusperhe, jossa lasten biologinen äiti on hankkinut lapsensa perinteisessä heteroliitossa ja vasta myöhemmin perustanut uusperheen toisen lesbon kanssa.’ Jos taipumus voi muuttua heteroseksuaalisuudesta homoseksuaalisuuteen, miksei se voisi muuttua toiseenkin suuntaan? Seksuaalisen identiteetin eheytyminen kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää on mahdollista, jos ihminen on itse motivoitunut ja halukas hoitoon.
 • Homoseksuaalisuuden harjoittaminen myös pysyvässä parisuhteessa on vahingollista oman itsensä, kumppanin ja ehkä myös muiden läheisten ihmisten kannalta.
 • … mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorella on homoseksuaalisia kokemuksia, sitä vaikeampaa on tutkimusten mukaan tästä taipumuksesta myöhemmin päästä eroon.

Otteet on lainattu äärivanhoillisen Luther-säätiön ja amerikkalaisen Lutheran Heritage Foundation -säätiön julkaisemasta pamflettimaisesta opetusvihkosta Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi – Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen (2004). Räsänen nousi puolueensa johtoon pamfletin julkaisuvuonna 2004.

Kyseinen julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan PDF-tiedostona Luther-säätiön verkkosivuilla.

"Luther-säätiö on naispappeja ja homopareja vastustava, Raamattua kirjaimellisesti lukeva liike, joka toimii kirkon sisällä. Se on kuitenkin ollut jatkuvissa kahnauksissa emokirkon kanssa." (Ilta-Sanomat 19.10.2010, linkki alla.)

Lainaus Ylioppilaslehden artikkelista "Konservatiivien kuningatar" (29.10.2010, linkki alla):

Maahanmuutossa kristillisdemokraatit sanoo olevansa humaanilla linjalla. Humaani linja tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pakolaisiksi tulisi ottaa ensisijaisesti kristittyjä.
”Suomi ei voi ottaa kaikkia maailman pakolaisia. Sopeutumisen kannalta olisi järkevää valikoida sellaisia ryhmiä, jotka kulttuurisesti ja uskonnollisesti sopeutuvat tänne, eli asettaa etusijalle esimerkiksi vainotut kristityt. Vaikka heidät siirrettäisiin eri puolille Suomea, kuten Etelä-Pohjanmaalle tai Etelä-Karjalaan, he integroituvat nopeasti, kun he löytävät seurakuntayhteisön. Siellä heidät otetaan hyvin vastaan vainottuina kristittyinä”, Räsänen perustelee.
Muslimien kohdalla on hänen mukaansa suurempi riski eristäytymiseen.
”Se yhdessä syrjimisen kanssa voi johtaa radikalisoitumiseen. Suomi ei ole mikään muusta maailmasta eristetty saareke.”
Suomi ottaa nykyisin kiintiöpakolaisia YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n esityksestä. Valinnassa painotetaan suojan tarvetta.

Päivi Räsäsestä kirjoitettua:


Pirjo-Margit Jauhiainen, Salo, KD

Pirjo-Margit Jauhiainen on puolestaan salolainen kristillisdemokraattien ehdokas.

2012/10/26

Kunnollisvaalit 2012 -blogin lehdistötiedote 26.10.2012

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Kunnollisvaalit 2012 -blogista on uutisen mukaan aloitettu poliisitutkinta. Rikosnimikkeenä on tiettävästi kiihottaminen kansanryhmää vastaan, mutta se saattaa saman uutisen mukaan muuttua. Kunnollisvaalit 2012 toteaa, että poliisi ei ole ottanut yhteyttä ylläpitoon, vaikka blogissa on mainittu sähköpostiosoite, joten olemme näiltä osin ainoastaan toimittajan tietojen varassa.

Kunnollisvaalit 2012 on yksityisten kansalaisten ylläpitämä sivusto, jonne on koottu kunnallisvaaleissa ehdokkaina olevien henkilöiden kirjoituksia kuvakaappauksina niihin mitään lisäämättä tai niitä muokkaamatta. Kirjoituksia on kopioitu keskustelupalstoilta, blogeista, lehdistä ja sosiaalisesta mediasta bloginpitäjien kerääminä sekä yleisövihjeiden perusteella. Osa kuvakaappauksista on peräisin yksityisistä Facebook-profiileista, mutta niitä ei ole kopioitu vilpillisesti, vaan asianomainen on itse ne julkaissut kaveripiirilleen.

Kunnollisvaalit 2012 lähtee siitä, että toimintamme on laillista. Blogin tarkoitus on herättää keskustelua yhteiskunnallisesti merkittävästä ilmiöstä, kunnallisvaaleissa yhteisistä asioista päättämään pyrkivistä ehdokkaista ja heidän kyseenalaisista mielipiteistään. Mielestämme äänestäjillä on oikeus tietää. Blogin alussa on kerrottu blogin tarkoitus selkeästi.

Julkisuuteen tulleen ensisijaisen rikosnimikkeen, kansanryhmää vastaan kiihottamisen osalta Kunnollisvaalit 2012 toteaa, että Valtakunnansyyttäjänviraston työryhmän raportin (Dnro 17/34/11) sekä EIT:n ratkaisun (Jersild) mukaan rangaistavan (esim. kansanryhmää vastaan kiihottavan) tekstin uudelleen julkaiseminen uutisointitarkoituksessa tai milloin tarkoitus on kritisoida ko. tekstiä, ei ole kiellettyä. Näin ollen katsomme, että blogissa julkaistut kuvakaappaukset eivät täytä kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriteeristöä.

Oikeuskäytäntömme mukaan (case Rastimo) henkilön itse julkaisemien tekstien edelleen julkaiseminen ei voi olla kunnianloukkaus. Näin ollen katsomme, että emme syyllisty kunnianloukkaukseen blogiin valittuja henkilöitä kohtaan. Julkaistut tekstit eivät myöskään kuulu henkilön yksityisyyden suojan piiriin (eivät sisällä arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja tms.).

Katsomme myös, että suorat lainaukset kuuluvat tekijänoikeuskäytännön mukaisesti normaalin sitaattioikeuden piiriin, eivätkä näin ollen riko asianomaisen tekijänoikeutta.

Kunnollisvaalit 2012 jatkaa toimintaansa entiseen tapaan mahdollisesta tutkinnasta huolimatta.

Kunnollisvaalit 2012

Risto Räty (Turku) ja Johan Lumme (Raasepori), Kesk.

Päivitetty 27.10.2012

Keskustan kuntavaaliehdokas Risto Räty sanoi perjantain 26.10.2012 Åbo Underrättelser -lehdessä, että homoseksuaalisuudessa ja eläimiin sekaantumisessa on kyse samanlaisesta poikkeavasta käyttäytymisestä.

Räty kertoi mielipiteistään ensimmäisen kerran S:t Olofsskolanin ruotsinkielisen yläasteen vaalikeskustelussa Turussa keskiviikkona. Rädyn puheet herättivät kohua ja hänmmennystä sekä koulussa, lehdistössä että Keskustapuolueessa, joka sanoutuu irti ehdokkaan puheista.

Åbo Underrättelser -lehden jälkeen asiasta uutisoivat myös ainakin Turun Sanomat, Demari ja Helsingin Sanomat.

Rädyn möläytyksen saatua laajaa julkisuutta ja päädyttyä myös Kunnollisvaalit-blogiin raaseporilainen puoluetoveri Johan Lumme lähestyi Kunnollisvaaleja seuraavanlaisella sähköpostilla, joka oli otsikoitu "Tukea Risto Rädylle":

Kunnollisblogi 2012

Olen itse Keskustan ehdokas vaaleissa Raaseporissa (No 130) ja haluan esittää täyden tukeni Risto Rädylle ja hänen mielipideilleen. Katso myös blogini bloggen.fi/munin.

Vastustan jyrkästi natsismia, fasismia sekä Perussuomalaisten ja muiden äärioikeistoryhmien aatteita. Olen ollut Liberaalisen kansanpuolueen ehdokkaana, kun se puolue vielä oli itsenäinen ja voimissaan.

Olen tunnustuksellinen luterilainen, joten löydyn kirkollisella kartalla toiselta laidalta fundamentalisteilta katsoen. En halua olla hyeidän kanssaan tekemisissä.

Keskusta on vapaamielinen puolue, joka sallii myös kristillisen uskon sekä sen osoittamista puheessa ja käytännössä.

Terveisin,

Johan Lumme

Alla vielä kuvakaappaus "vapaamielisen luterilaisen" Johan Lumpeen blogista. Tekstin sisältö on olennaisilta osiltaan sama kuin yllä siteeratun sähköpostin, erona lähinnä maininta Kunnollisvaalit-blogista joka on Lumpeen mukaan "skamblogg", "häväistysblogi".

2012/10/25

Esko Kontio, Savonlinna, PS

Savonlinnalaisen ehdokkaan Esko Kontion panosta poliittiseen keskusteluun. Ks. m. puoluetoveri Reima Kultalahti. Klikkaa kuvia nähdäksesi ne täysikokoisina.

Seppo Heino, Järvenpää, PS

Klikkaa kuvia nähdäksesi ne isompana.
2012/10/23

Kunnallisvaaliehdokas Atte Pulli (PS) erosi puolueesta


Kunnollisvaalit julkaisi 17.10.2012 blogauksen kaarinalaisesta Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaasta Atte Pullista. Blogauksessa näytettiin, miten Atte Pulli sanoo muun muassa muslimien aivojen olevan pienemmät kuin muiden.

Pian tämän jälkeen Atte Pulli väitti että blogaus on väärennös ja että häntä mustamaalataan. Hän sanoi: "Kiistän jyrkästi kirjoittaneeni moista sontaa". Kunnollisvaalit teki siitäkin blogauksen. Myös Turun Sanomat teki jutun aiheesta otsikolla Kaarinalainen ehdokas syyttää nettisivustoa mustamaalauksesta.

Tänään Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas Atte Pulli teki äkkikäännöksen: hän tunnusti Kunnollisvaalien-Facebooksivulle kirjoittaneensa kaiken blogauksessa olevan. Hän myös ilmoitti eroavansa Perussuomalaisista omasta aloitteestaan.Teppo Marttinen, Kotka, Kokoomus

Päivitys 26.10.2012

Kymen Sanomien uutinen 25.10.2012 kokonaisuudessaan, kuvakaappauksena digilehdestä:

Päivitys 23.10.2012

Teppo Marttinen taitaa olla innostunut "päästyään" Kunnollisvaalit-blogiin?

Näin voisi päätellä siitä, miten hän on päivittänyt kuntavaaliprofiiliaan Facebookissa viime päivinä.

Kohdasta "Lempilainaukset" löytyy vain yksi lainaus: "Uskollisuus on kunniani." Kyseessä on suora käännös SS-miesten tunnuslauseesta: "Meine Ehre heißt Treue."

Kuntavaaliprofiilin kansikuvana on puolestaan kuva Saksan joukoista ylittämässä Puolan rajaa vuonna 1939.

Marttisen keskeisenä vaaliteemana näkyy olevan "punaisen Kotkan" valkopesu, mihin kuuluu Leninin patsaan poistaminen ja ensi alkuun "häpäisy" Suomen lipulla.

Kuinka "isänmaallisena" voi pitää henkilöä, jonka mielestä siniristilippua voi käyttää historiallisen monumentin "häpäisemiseen", oli tuosta patsaasta sitten mitä mieltä hyvänsä?

Alkuperäinen julkaisu 12.10.2012

Kokoomuksen kotkalainen ehdokas Teppo Marttinen kirjoitti Kymen Sanomiin mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin 28. syyskuuta "rajusti sensuroituna", kuten Marttinen väittää. Kyseessä on kuitenkin normaali toimituksen tekemä lyhentäminen, joka tässä tapauksessa kohdistui ongelmallisiin väitteisiin (alla oikea palsta, klikkaa kuvaa nähdäksesi sen täysikokoisena):

Marttisen Facebook-aikajanan vasemmassa palstassa olevan kaavion luvut on alun perin poimittu YLE:n MOT-ohjelmasta "Maahanmuuton hinta" ja kaavio on sittemin kiertänyt mm. James Hirvisaaren blogissa otsikon "Turvapaikkaturistien sosiaalituet — sinä maksat" alla (21.9.2010). Kaavion tarkoitushakuisten tulkintojen, joihin Marttinenkin tukeutuu, on kuitenkin moneen kertaan osoitettu olevan hataralla pohjalla. Ks. esim. Takku-sivustolla syyskuussa 2012 käyty keskustelu afganistanilaisista, käännytyksensä takia nälkälakkoilevista turvapaikanhakijoista, jossa palattiin vanhoihin väitteisiin: "Hirvisaari väittää mm. viisihenkisen turvapaikanhakijaperheen saavan erilaisia tukia yhteensä hurjat 2283€ kuussa, vaikka turvapaikanhakija -statuksella perhe ei kuulu yhdenkään hänen mainitsemansa etuuden piiriin." "Turvapaikan ja siten oleskeluluvan saatua maahanmuuttajille kuuluvat samat edut kuin suomalaisillekin." Toisaalta MOT:kaan ei ole erehtymätön: "Outoa MOT:n luvuissa on, että saman henkilön ei pitäisi voida saada työmarkkinatukea ja kotihoidontukea yhtä aikaa, sillä lapsen hoitaminen kotona on este työmarkkinoiden käytettävissä olemiselle, mikä taasen on työmarkkinatuen edellytys."

Tarkemmin YLE:n MOT-ajankohtaisohjelman käsikirjoitusta lukemalla voisi panna merkille myös seuraavaa: "Maiden järjestelmien erilaisuuden vuoksi vertailu on vaikeaa, ja tulosta on pidettävä vain suuntaa antavana." Maahanmuuttajaäidin saamista erilaisista tuista: "saman olisi saanut suomalainenkin yksinhuoltajaäiti." Käsikirjoitus on erittäin kriittinen mm. tiettyjä kannustinloukkuja kohtaan, mutta toisaalta asiallisempi kuin monet siitä vedetyt "maahanmuuttokriittiset" johtopäätökset. Määrätystä väärinkäyttötapauksesta ei tehdä yleistyksiä ja toisaalta siteerataan myös oikeusprosessia, joka lopulta johti KKO:n vapauttavaan tuomioon. Kaiken kaikkiaan ohjelmassa annetaan ymmärtää, että suomalaisessa hyvinvointivaltiossa samat säännöt ja lait koskevat kaikkia, eikä maahanmuuttajia mitenkään erityisesti "hyysätä". Integraatioon eli kotouttamiseen olisi kuitenkin panostettava enemmän.

"Kaikki tietävät ongelman", sanoo Marttinen kommentissaan, "mutta kukaan ei uskalla puhua siitä." Onko noin? Kyllä "ongelmasta" uskalletaan puhua, tosin toisinaan vähän turhankin itsevarmasti ja/tai tarkoitushakuisesti. "Pakolaisten ja monikulttuurisuuden aiheuttamista ongelmista on vaiettu" on siis vähintään yhdellä tavalla ongelmallinen väite. Ongelmista ei suinkaan ole vaiettu, mutta aivan liian usein niistä syytetään pakolaisten omaa haluttomuutta tai kyvyttömyyttä kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan. YLE:n jutussa mainittu somalialaisäiti Sahra on mielenkiintoinen esimerkki niin hyvässä kuin pahassakin: väärinkäytöksiin syyllistynyt nainen tuomittiin käräjä- ja hovioikeudessa ehdolliseen vankeuteen ja maksamaan takaisin perusteetta maksetut avustukset, mutta korkein oikeus vapautti hänet sekä vankeustuomiosta että korvauksista. Jutun lopussa todetaan, että "Sahra on töissä suomalaisessa vanhainkodissa". Toisinaan se, että armon annetaan käydä oikeudesta, jos näin voi sanoa, saattaa siis johtaa myönteisiin lopputuloksiin.

Asiatietoa maahanmuuttajien taloudellisesta ja sosiaalisesta tuesta ei tarvitse hakemalla hakea, ihan Google-hakukin tuottaa nimittäin tuloksia:

Alla vielä astetta asenteellisempia esimerkkejä Marttisen kirjoittelusta:

2012/10/21

Samuel Kielosto, Raasepori, Muutos 2011

Samuel Kielosto on omien sanojensa mukaan "takuunuiva ehdokas" ja aktiivinen hommakerholainen.

Kieloston blogiteksti Muutos 2011:n sivustolla, otsikolla "Oman maahanmuuttokriittisyyteni taustaa":

Oman maahanmuuttokriittisyyteni taustaa

22.03.2011 kello 18:40 (1014 Lukukertaa)

Länsimainen kulttuuri on ainutlaatuisen luova. Se on ensimmäisenä ottanut käyttöön koneet: ensin höyrykoneen, sitten poltto- , sähkö- ja suihkumoottorit; tiedonvälityksessä kirjapainon, lennättimen, puhelimen ja internetin. Nämä ja lukemattomat muut keksinnöt ovat tehneet mahdolliseksi ennen näkemättömän elintason. Länsimainen kulttuuri on eurooppalaisen valkoisen ihmisen luomus. Tämän kulttuuripiirin pohjoinen osa on se, johon minun on helppo samaistua. Kutsun sitä tässä pohjoiseurooppalaiseksi kulttuuriksi. Siihen kuuluvat ainakin Pohjoismaiden, Saksan, Itävallan, Sveitsin, Benelux-maiden, Ranskan, Hollanin ja Britannian valtaväestöt. Historiallisista syistä Pohjois-Amerikan ja Australian kulttuurit ovat varsin lähellä.

Mikä muissa kulttuureissa sitten mättää? Oman lähipiirin (suku, heimo) suosiminen, korruptio, naisen asema, helposti kiehahtava temperamentti, uhrimentaliteetti, kyvyttömyys luoda toimivaa yhteiskuntaa, vallanpitäjien ahneus. Näiden piirteiden esiintyminen eri kulttuureissa vaihtelee toki laajalla skaalalla.

Pohjoiseurooppalaisten luonnetta on selitetty mm. uskonpuhdistuksella ja sitä seuranneella protestanttisella etiikalla. Sosiaalipsykologisesta näkökulmasta kyseessä on individualistinen kulttuuri. Individualistisessa kulttuurissa ihminen on ensi sijassa yksilö ja toissijaisesti ryhmän jäsen. Individualistisen kulttuurin tyypillisiä ominaisuuksia ovat:*

 • Sama moraali ja samat normit koskevat kaikkia.
 • Empatia ulottuu periaatteessa kaikkiin.
 • Korruptio vähäistä.
 • Mielipiteen avointa ilmaisemista arvostetaan.
 • Normien rikkomisesta seuraa "huono omatunto" vaikkei jäisi kiinni.

Kollektivistinen kulttuuri on jotakuinkin individualistisen kulttuurin vastakohta:

 • Moraali ja normit riippuvat siitä, onko kyse ryhmän jäsenestä vai ulkopuolisesta.
 • Empatiaa riittää usein vain oman ryhmän jäsenille.
 • Lahjonta tavanomaista.
 • Ristiriitojen välttämistä arvostetaan enemmän kuin mielipiteen ilmaisemista.
 • Normien rikkominen aiheuttaa häpeän itselle ja ryhmälle – jos jää kiinni.

Kuulostaako tutulta? Kaikissa kehitysmaissa vallitsee kollektivistinen kulttuuri. Sama koskee tosin myös joitakin kehittyneitä maita kuten Japani, Etelä-Korea ja Taiwan. Ehkä älykkyys kompensoi kulttuurin puutteita? Euroopassa kollektivistisia ovat useimmat Etelä- ja Itä-Euroopan maat kuten Venäjä, Balkanin maat ja Portugali. Hmm... onko noissakaan asiat niin mallillaan?

Sitten on tietysti maahanmuuton aiheuttamat kustannukset veronmaksajille. Maahanmuuttoministeri Thors on kieltäytynyt selvittämästä maahanmuuton kustannuksia. Tanskalaisen selvityksen mukaan maahanmuutto kehitysmaista aiheuttaa sikäläisille veronmaksajille 15,7 miljardin kruunun (yli 2 mrd €) laskun vuodessa.** Suomessa maahanmuuttajia on vähemmän, mutta eiköhän täälläkin sadoissa miljoonissa pyöritä. Maksamme siis siitä, että maastamme tehdään ikävämpi paikka elää.

Sanotaan, että maahanmuuttajia tulisi kohdella yksilöinä. Valitettavasti yksilön sopeutumista uuteen asuinmaahan on etukäteen aika mahdoton ennustaa, ellei oteta huomioon millaisesta kulttuurista hän tulee ja millainen on hänen etninen taustansa. Mielestäni pitäisi huomioida myös suomalaisten mahdollisuudet sopeutua tulokkaisiin. Tästäkin syystä pysyvä maahanmuutto tulisi pääsääntöisesti sallia vain länsimaista. Kehitysmaista tulijoille ei oikeastaan kannattaisi myöntää pysyvää oleskelulupaa saati kansalaisuutta millään perusteella, sillä sopeutumattomasta kansalaisesta on käytännössä mahdoton päästä eroon (tosin onhan kansalaisiakin historian kuluessa eri maista karkotettu). Vaikka yksittäinen henkilö voi sopeutua hyvinkin, niin Suomen kokoisessa maassa näyttää viimeistään muutama tuhat samoilta seuduilta kotoisin olevaa kehitysmaataustaista jarruttavan sopeutumista varsin tehokkaasti. Alkaa syntyä sisäänlämpiäviä kollektiiveja, joilta ei empatiaa riitä ulkopuolisille – tässä tapauksessa valtaväestölle.

Pitkällä aikavälillä kansainvaellus saattaa tukahduttaa koko länsimaisen kulttuurin ja sen luoneen ihmistyypin. Ihmiskunta voi menettää ratkaisevan osan luomisvoimaansa.

---

* Tässä mainitut Individualistisen ja kollektivistisen kulttuurin ominaisuudet ovat Geert Hofsteden esittämiä, poimittu Erkki Kauhasen artikkelista ”Lännen sankari on idän luuseri” Tiede 5/2002, löytyy myös Internetistä: http://www.tiede.fi/artikkeli/322/la...n_idan_luuseri.

** Center for Politiske Studier, “Negativt nettobidrag på 16 mia. kr. på de offentlige finanser fra indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande — behov for reformer”, http://www.cepos.dk/analyser/analyser-notater/, 8.2.2011.

Alla pari esimerkkiä Kieloston viesteistä Homma-forumilla (klikkaa kuvia nähdäksesi ne suurempina).

2012/10/20

Tapio Äyräväinen, Salo, PS

Otteita Tapio Äyräväisen blogista:

Tekstistä "Jussi Halla-aho ja Mika Illman", 11.6.2012:

Kaikki tietävät, että tässä on kysymys paljon suuremmasta asiasta kuin siitä, oliko profeetta Muhamed pedofiili vai ei.

Kysymys on siitä, säilyykö Suomi itsenäisenä kansakuntana vai vievätkö eliitin sokeat käskyläiset, orjat ja palvelijat Suomen tuhoon.

Juuri nyt näyttää siltä, että he onnistuvat.

Heitä vastaan on taisteltava.

Olen onnellinen siitä, että meillä on Jussi Halla-ahon tapaisia miehiä mukana eloonjäämistaistelussa.

Sillä siitähän on kysymys.

Ei enemmästä eikä vähemmästä.

Tekstistä "Rummunpäristäjät Afrikasta", 7.6.2012:

Media ja suvaitsevaisto väittävät, että suomalaiset verhoavat muukalaisvihansa tekosyihin.

Se on totta.

Euroopassa on paljon ihmisiä, jotka eivät pidä humanitaarisista maahanmuuttajista ja kaikenlaisista rummunpäristäjistä.

He eivät voi tietenkään myöntää asiaa reilusti, vaan käyttävät tekosyinä sellaisia toissijaisia seikkoja kuin kunniaväkivaltaa, homovainoja, ghettoutumista, joukkoraiskauksia, huoltosuhteen heikentymistä, sosiaalisia ongelmia, no-go -vyöhykkeitä, lisääntynyttä rikollisuutta, naisten alistamista, demokratian rapautumista, sananvapauden asteitteista tuhoa, länsimaisen oikeuskäsityksen vastaista sharia-lakia, valtion karmeaa velkaantumista, arvojärjestelmien konfliktia, asuntopulaa, white flight -ilmiötä, katujengiytymistä, koululaitoksen ahdinkoa, kantaväestön oikeuksien kaventamista ja juutalaisten vainoja.

Kyllä nämä rasistit ovat kamalia.

Ja kaikkein pahimpia heistä ovat perussuomalaiset.

Tekstistä "Hyvinkään ampumisen syistä", 30.5.2012:

Sanomalehtien nimettömät pääkirjoitukset ruotivat tapahtunutta ja etsivät syitä – kaikkialta muualta kuin itsestään.

He unohtavat sen, että media itse on viimeiset kaksikymmentä vuotta haukkunut tavallisia suomalaisia ihmisiä, pitänyt heitä juntteina ja kertonut siitä, miten hienoa kulttuureissa, joista tullaan Suomeen helpon rahan perään, on.

Miten ihanaa olisikaan monikulttuurinen Suomi ja miten sisään lämpiäviä ja impivaaralaisia suomalaiset ovat. Media pakottaa meidät häpeämään suomalaisuuttamme. Jopa se, että häpeämme suomalaisuuttamme, on median mielestä häpeä.

En tiedä, mihin media, tuo vallan sylikoira, on pyrkinyt. Joka tapauksessa aivopesu on pikkuhiljaa alkanut tehota.

Kun vuosikymmenet lukee ja kuulee mediasta olevansa peräkamarin poika, jolla ei ole oikeastaan ihmisarvoakaan, se ei voi olla jättämättä jälkiä.

Lopulta uskoo olevansa metsäläinen ja pottunokkainen peräkamarinpoika, josta ei koskaan voi tulla mitään hyvää.

Tässä tilanteessa olemme juuri nyt.

Median kylvämää viljaa niitetään nyt.

Sato on valmis.

Tekstistä "Potku perseelle, Ralf Sund", 26.5.2012:

Kommunisti Ralf Sund on käsittänyt koko homman täysin väärin.

Suomen ei tule kotouttaa ketään vaan käännyttää nämä kotouttamisen tarpeessa olevat somalit, irakilaiset, iranilaiset ja afganistanilaiset jo rajalla 180 astetta.

Potku perseeseen siis riittää.

Heillä ei ole Suomessa mitään tekemistä. 

Tekstistä "Paykaria ottaa pataan", 10.4.2012

Irakilainen turvapaikanhakija Paykar Osman Ahmed ei pidä uutta ruokapalvelujärjestelyä hyvänä; syinä on maku ja raha.

– Systeemi on huono. Me syömme erilaista ruokaa ja tämä ruoka ei ole meille hyväksi.

Irakilainen turvapaikanhakija haluaisi tehdä omat ruokansa itse. Raha on myös iso ongelma; ennen kuukausitulo oli 302 euroa ja nyt se tippuu 88 euroon.

– Tiuruniemessä olimme vapaita; saimme rahaa ja teimme itse ruokamme.

Ymmärrän sen, että Paykaria ottaa pataan. Millä helvetillä minä nyt maksan salakuljettajalle, miettii hän.

Toisaalta uskoisin, että suomalaiset voivat vielä toistaiseksi ihan itse päättää, mitä tarjoavat vierailleen.

Jollei Paykarille ja kumppaneille kelpaa, niin takaisin varmasti pääsee. Tuskin kukaan heitä täällä väkisin pitää.

Muuten olen sitä mieltä, että majoituksen taso vanhassa vankilassa on liian hyvä.

Sopiva malli olisi telttamajoitus ja soppatykkiruokailu.

Konnunsuolla lienee vielä suotakin kuokkimatta, joten majoituksen ja sapuskan voisi tarjota vain työsuoritusta vastaan.

Kun pellot olisivat kunnossa, niin ei muuta kuin kasvattamaan omat sapuskansa, vuohensa ja lampaansa.

Taskurahaakin on aivan liikaa. Menkööt töihin, koska kukkahattutätiemme mukaan Suomessa vallitsee jatkuvasti paheneva KARJUVA työvoimapula.

Kun tilanne Irakissa paranee, jos se nyt koskaan paranee, niin tervemenoa takaisin rakentamaan kotimaastaan mieluisampaa.

En tiedä, paljonko Konnunsuolle aikoinaan mahtui vankeja, mutta varmasti enemmän kuin tämä 50 hengen saapumiserä.

Jos näitä laittomia maahantunkijoita jatkossakin piisaa entiseen malliin, niin suosittelen, että Konnunsuo ladataan heitä täyteen.

Saavat miettiä elämäänsä ihan keskenään.

Kuten tekivät suomalaiset vangitkin.

Hannu Rainesto, Eura, PS

Perussuomalaisten listalta Eurasta näkyy löytyvän myös äärivasemmistoa. Alla näytteitä pelkästään lokakuulta 2012, kaikki poimittu Raineston julkisien Facebook-päivitysten ja -kommenttien joukosta sekä Punakaarti-blogista.

Vanhempia otteita Punakaarti-blogista, vain muutama esimerkki:

 • "Eduskunta, hallitus, virkamieskunta ja tietysti kapitalistien joukko ovat näitä kurjia pyrkyreitä harteillemme. Ravistakaamme heidät alas ja polkekaamme käärme kuten jeesus teki temppeliin pesiytyneille koronkiskojille, lakimiehille ja muille roistoille." ("Ns. Paskahallinnon olisi jo aika kuolla" (9.9.2011)
 • "Vallanpitäjien kyky olla itseäänkorjaava ei kuitenkaan ole osoittautunut koskaan minkään arvoiseksi. Siksi vallankumous saa aina aseellisia muotoja." ("Vallankumouksesta", 28.8.2011)
 • "Punakaartilaista keskustelua Facebookissa" (linkki Facebook-ryhmään Suomen Punainen Kaarti 29.6.2011)
 • "Oikea menetelmä olisi nyt kaataa kapitalismi ja tehdä se ennen sitä vallankumousta, kun kapitalistit ja porvarit kaivavat aseet kaapeistaan ja alkavat surmaamaan meitä, edistystä mukanaan kantavia työläisiä." (15.6.2011)
 • "Perseestä olette porvarit ja syvältä, teistä pitää päästä eroon ja mieluummin hautausmaan hiljaisuuteen ristejänne katseleen!" (12.6.2011)

Lopuksi vielä tämän ehkä yllättävän persuehdokkaan perustelu strategiselle puoluevalinnalleen: