Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/10/27

Abdul Mannan, Oulu, SDP

Tekstiä päivitetty kevyesti 28.10.2012

Oulussa SDP:n ehdokkaana on taustaltaan bangladeshilainen, vuodesta 1992 Suomessa asunut Abdul Mannan.

Ylen 23.9.2012 päivätyssä jutussa "Oulussa islamia harjoitetaan suvaitsevaisuuden uskona" on kuvateksti: "Pohjois-Suomen Islamilaisen Yhdyskunnan puheenjohtaja, tohtori Abdul Mannan haluaa integroida muslimit toimivaksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa."

Kalevan 16.7.2011 päivätyssä artikkelissa "Imaami ei luovu moskeijahaaveista Oulussa" imaami Mannan harmittelee moskeijahankkeen kohtaamia vastoinkäymisiä:

Suurin este oikean moskeijan rakentamiselle ovat Mannanin mukaan suomalaisten yhteistyöhaluttomuus sekä islamiin kohdistuvat ennakkoluulot.

"Kaikki olemme muka terroristeja ja fundamentalisteja. Minä olen moderni työssäkäyvä mies. Vaimoni on samoin työssä, kuten vanhimmat lapset. Suomessa elämme niin kuin täällä muutkin elävät", vuodesta 1992 Oulussa asunut Mannan painottaa.

Suhteessa näihin lehtijuttuihin imaami Mannanista löytyy kuitenkin hämmentäviä tietoja, ensinnäkin tutkija-toimittaja Edward Duttonin artikkelista 65 Degrees North -verkkolehdessä 26.3.2008:

He [Abdul] emphasised that the Koran ‘is from God’ and therefore the only acceptable way (from God’s viewpoint) to run a country is in accordance with the laws of the Koran. ‘True Islam is the only way,’ he said.

This included propagating ‘True Islam’ and instituting ‘Sharia Law’ in ‘Muslim states’, something which Abdul defended. ‘The cutting off of hands for the thieves is in Sharia Law … Sharia is from God and I think God knows which is the right law for humans.’ He also informed me that Saudi Arabia – where strict Wahabist Islam including Sharia is practiced – has ‘a very low crime rate. This is because people are afraid of God and they are afraid of the law.’

Suomennos Jukka Turusen, muokattu jonkin verran:

Hän [Abdul Mannan] korosti, että Koraanin sana "on Jumalalta", ja sen vuoksi Koraanin lakien kanssa yhteensopiva tapa on (Jumalan näkökulmasta) ainoa hyväksyttävä tapa johtaa maata. "Todellinen islam on ainoa tapa", hän sanoi.

Tähän sisältyi hänen mukaansa "todellisen islamin" levittämistä ja sharia-lain käyttöön ottamista "muslimimaissa", ajatus jota Abdul itse kannatti. "Varkaiden käsien leikkaaminen irti kuuluu sharia-lakiin. Sharia on suoraan Jumalalta ja minusta Jumala tietää millainen laki on ihmisille paras laki." Hän kertoi minulle myös, että Saudi-Arabiassa, jossa jyrkkä wahabistinen Islam sharioineen on käytössä, on "matalat rikostilastot siksi, että ihmiset pelkäävät sekä Jumalaa että lakia".

Vuonna 2009 Edward Dutton julkaisi Siirtolaisuusinstituutin verkkojulkaisusarjassa raportin "Four Immigrant Churches and a Mosque: An Overview of Immigrant Religious Institutions in Oulu" (Web Reports 58), jossa hän myös viittaa edellisvuonna tekemäänsä haastatteluun:

According to Dr Abdul Mannan (whom I interviewed in 2008), the unpaid imam of Oulu mosque, the religious centre was established in 1992 when he and his family came to Oulu from Bangladesh. Mannan arrived in the city to study for a doctorate in Chemistry and, having completed it, has chosen to remain. He speaks Finnish and claims that he chose to stay ‘for family reasons and in order to serve the Muslim community in Oulu.’ In 2001, the mosque moved to its former premises near the railway station. Since my attendancem the mosque has become formally known as the Yusuf Al-Naghi mosque and has moved again, not far from the original location. Mannan also established an Islamic graveyard in Oulu in 1992. The mosque is part of the ‘Islamic Society of Northern Finland’ which had 272 members in 2008 and of which Mannan is the chairman. This society is itself affiliated to the ‘Federation of Islamic Organisaations in Finland’ (in which Mannan is a leading figure).

Though the mosque is not affiliated to it in any way, Mannan was previously involved in ‘Islamic Forum of Europe,’ which is particularly active in London amongst Bangladeshis. According to Hussein (2007) the organisation is heavily influenced by the teachings of the Egyptian theologian Syed Qutb (1906 – 1966) and of Pakistani theologian Abu Ala Mawdudi (1903 – 1979). Both theologians would generally be characterised as radical Muslims. Mawdudi’s theology very much followed the radical reactionary model which defines the ‘fundamentalist’ mindset. Armstrong (2001, 236-238) summarises that Mawdudi ‘saw the power of the West gathering its forces togetherto crush Islam and grind it into oblivion.’ For him, this was a moment of crisis and devout Muslims had no choice but to become politically engaged. Mawdudi stressed, in contrast to ‘secularism,’ that all authority was from God, Muslims could only be called upon to obey God and they could only do that by instituting God’s law — Shariah law. As part of this, he demanded that there be a universal ‘jihad’ to reassert ‘true Islam.’ This he defined as a revolutionary struggle to seize power for God. Thus, there was a strongly militant dimension to Mawdudi’s theology. One of his most significant followers was Syed Qutb. Armstrong (239) summarises that ‘Qutb can be called the founder of Sunni fundamentalism.’ For Qutb, not just the non-Muslim world but the Muslim-world (which he regarded as often not truly Islamic) required Jihad. He reacted with horror to the modern world and was determined that it be fundamentally changed inline with his interpretation of Islam. ‘Humaninity today is living in a large brothel!’ he once declared.

(Lue lisää…, PDF)

Raportin sivulta 30 alkaa tekstijakso, joka noudattaa hyvinkin tarkoin yllä lainattua 65 Degrees North -lehden artikkelia. Sivulla 32:

It should be stressed, however, that Mannan denies that his mosque is anything ‘radical.’ From his perspective, it is ‘moderate Islam’ because it follows the Koran and Sunna. Various Muslims in Oulu whom I have interviewed from countries such as Tajikistan assert that the mosque is Wahabist – something which Mannan also denies.

On ehkä syytä sivumennen mainita, että antropologi Edward Duttonin omat näkemykset tulevat määrätyiltä osin varsin lähelle "maahanmuuttokriittisten" näkemyksiä. Hänen mukaansa rasismi ei ole Suomessa yhtä suuri ongelma kuin monikulttuurisuusideologia ja taipumus syyttää monikulttuurisuuteen kriittisesti suhtautuvia "natseiksi, fasisteiksi tai rasisteiksi"… Ks. Duttonin artikkeli "The Real Intolerance in Finland" (Ovi Magazine, issue 16), jonka mukaan juuri "multikulturalismi" on suomalaista suvaitsemattomuutta. Tämä ei toki millään muotoa vähennä ylläolevien lainausten uskottavuutta.

Tuoreempana, vaaleihin liittyvänä uutisena mainittakoon Kotimaa24:n uutinen vaalimainoksesta moskeijan ovessa, 25.10.2012:

Luterilaisten kirkkojen seinissä ei ole tavattu nähdä vaalimainoksia. Muslimeille tämä on kuitenkin luonnollista, kertoo oululainen kuntavaaliehdokas, imaami Abdul Mannan (sd.). Hänen vaalimainoksensa on moskeijan ikkunassa ja Pohjois-Suomen islamilaisen yhdyskunnan hallitus on kehottanut äänestämään häntä.

[…]

Mannan kertoo pyytäneensä yhdyskunnan jäseniä äänestämään häntä. Samoin hänen mukaansa yhdyskunnan hallituskin on pyytänyt toimimaan näin. Hän uskookin, että hän voi saada yhdyskunnan piiristä vähintään 300 ääntä.

Filosofian tohtori, opettaja Mannan on SDP:n kuntavaaliehdokas. Hän on kotoisin Bangladeshista ja asunut Oulussa 20 vuotta. Jos hänet valitaan vaaleissa, hän haluaa tehdä Oulusta entistä kansainvälisemmän kaupunkia. Tällä hän tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikilla ihmisryhmillä olisi samanlaiset oikeudet, esimerkiksi yhtä hyvät mahdollisuudet saada työpaikka. (Lue lisää…; ks. m. Kaleva.)

Alla kuvakaappaus Kotimaa24:n jutusta.

Lainattakoon lopuksi kuitenkin vielä tuoreempaa 65 Degrees North -verkkolehden artikkelia "Imam Aims to Impress All Oulu’s Immigrants" (6.10.2012), jossa palataan neljän vuoden takaiseen haastattelujuttuun:

In an interview with 65DN, in 2008, Mannan emphasized that the Koran ‘is from God’ and therefore the only acceptable way (from God’s viewpoint) to run a country is in accordance with the laws of the Koran. ‘True Islam is the only way,’ he added. This included the institution of ‘Sharia Law’ in Muslim states: ‘The cutting off of hands for the thieves is in Sharia Law . . . Sharia is from God and I think God knows which is the right law for humans’ he said back then.

When asked about these remarks now he argues that it is very difficult for him to say anything on the subject of Sharia without risking being ‘misunderstood.’ Accordingly, he simply stresses that ‘all that is right comes from God,’ that the ‘Law is from God’ and following God’s Law is the essence of Islam. ‘Doing what is right and forbidding what is wrong, these are good things,’ states Mannan, and they will ‘lead to peace and happiness.’

He continues by repeating that Sharia Law is only supposed to be instituted in an Islamic State and that his mosque, though religiously conservative, is absolutely not ‘Wahabi’ – the term for the extremely strict form of Islam practiced in Saudi Arabia. The mosque is open, he tells me, to all Muslims and anybody else who is simply interested.

And they should be interested because, for Mannan, Islam, and religion in general, offer a more satisfying way of living life than materialism.

‘If you want to lead a good life you need to go back to God, back to religion, go back to practicing religion and go back to Islamic principles’ which Mannan emphasizes are very close to Jewish and Christian ones.

‘Faith is central to our minds,’ he continues, ‘because it helps us control ourselves and I must control my life in order to lead my life correctly. Faith controls mind, character and it leads to good morality and hopefully a good society.’