Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/09/14

Asta Tuominen, Muutos 2011, Oulu

Päivitetty viimeksi 28.10.2012

Asta Tuominen on kirjoittanut Uuden Suomen Puheenvuoron blogiinsa mm tällaisia:

  • "Minusta on erikoista, että ns. muslimipakolaiset pyrkivät länsimaihin 'turvaan', vaikka turvallisia muslimimaita löytyy maailmasta roppakaupalla — näissä kulttuuri kaikilta osin vastaa paljon paremmin heidän omaansa; miksi siis länsimaat."
  • "Tp-shoppaajien olemassaolon mahdollistavat meidän oma maahantulojärjestelmämme, joka ei seulo tulijoita tarvittavalla tarkkuudella, ja sosiaalitukijärjestelmämme, joka asettaa tulijat oman väestön edelle tarjottavissa tuissa ja palveluissa."
  • "Sen takia on ensiarvoisen tärkeää äänestää maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvia edustajia kaikkiin mahdollisiin päätöksentekoelimiin, joihin vaaleilla kykenemme vaikuttamaan. Kansalaisten eriarvoistaminen etnisyyden perusteella, toisin sanoen kantaväestöön kohdistettu rasismi, on lopetettava."

Tässä linkki kyseiseen blogaukseen: "Turvapaikkashoppailu: Avattaisiinko lopultakin jo silmät".

Alempi kirjoitus on Asta Tuomisen. Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen täysikokoisena.Päivitys 20.10.2012

20. lokakuuta, edellisiltaiseen Ylen vaalitenttiin viitaten, Asta Tuominen kirjoittaa US Puheenvuorossa "leimakirveistä" (ks. allaoleva kuvakaappaus). "Leimaamisella" kait yleensä tarkoitetaan aiheetonta ja tarkoitushakuista yleistämistä, väärän tai vain osittain paikkansa pitävän kuvan luomista ja levittämistä. Juuri tuollaisesta on kysymys silloin, kun vaatimus muslimien maahanmuuton estämisestä "perustellaan" leimaamalla heidät esimerkiksi turvapaikkashoppailijoiksi ja lasten silpojiksi (silpominen on mm. Suomen laissa kielletty, koska kyseessä on törkeä pahoinpitely, ja lain noudattamista myös valvotaan ja sitä vastaan valistetaan, joten voi ajatella että tytöt ovat Suomessa paremmassa turvassa kuin siellä missä tuon perinteen harjoittamisesta selviää rangaistuksetta). Rasismi-termiä käytetään nykyisin perustellusti myös kulttuurisesta ja etnisestä, eikä ainoastaan "rotuun" perustuvasta syrjinnästä. Positiivisen erityiskohtelun kutsuminen "syrjinnäksi" ja "rasismiksi" osoittaa tietämättömyyttä tai haluttomuutta ymmärtää kyseisen käytännön perusteita.

Muutos 2011 -puolueen tai -kansanliikkeen vaiheista lisää, ks. Suomen Kuvalehden verkkoversio 21.8.2010.