Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/09/14

Erkki Havansi, PS, Kerava

Erkki Havansin suosikkiaihe US Puheenvuoron blogissaan on maahanmuutto, valitettavasti kritiikki on vaihtunut rasismiksi. Muutamia otteita:

"Tarkoitan sitä, että kyseiset maahan muuttaneet monikulttuurimiehet pitävät kaikkia suomalaisia nuoria miehiä heitä itseään alempiarvoisena kastina, joiden kanssa heidän tyttärensä ankarimman rangaistuksen uhalla eivät missään tapauksessa saa seurustella. 

Eikö tämä jos mikään ole rasismia, kohteenaan suomalaiset miehet? Suomalaiset naiset siis kyllä tuntuvat kelpaavan monikulttuurimiehille, joko leikkikaluiksi tai toki myös vakavasti (haudanvakavasti) otettaviksi parisuhdekumppaneiksi."

"Maahanpääsykoe on tietysti tasa-arvoisuuden nimissä vaadittava myös niiltä maahanmuuttajiksi pyrkiviltä miehiltä, jotka eivät ole muslimeita. Mutta varsinainen ongelmahan tässä haisevassa kunniaväkivalta-asiassa ovat muslimiehet, jotka tulevat ulkoeurooppalaisista kolmannen maailman maista, syvälle pinttyneine naisia sortavine asenteineen. Sivuseikka tässä on se, johtuvatko nuo asenteet islamista vai ovatko ne vain vuosituhantisia heimo- ja klaaniperinteitä. Joka tapauksessahan kunniaväkivaltamiehet ovat samalla myös muslimeja."