Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/09/18

Kai Haavisto, Espoo, PS

Kai Haavisto Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan 18.9.2012:
Lopuksi: Ihmettelen miksi loppujen lopuksi puutumme Afrikan ongelmiin. Sotaa ja kärsimystä aiheuttavat miehet. Afrikkalaisella miehellä työmotivaatio on heikko. Istutaan päivät pitkät katoksen alla juomassa riisiviinaa, pelataan korttia ja paistatellaan päivää. Naiset tekevät raskaimmat työt, kuten noutavat veden, polttopuut, tekevät ruoan ja pesevät pyykit. Miehet joko laiskottelevat, metsästävät tai sitten tappavat toisiaan. Maa on kuin jostain luola-ajoilta ilman minkäänlaista sivistystä.
Muisto eduskuntavaalikeväältä 2011: "Timo Soini: Meillä ei ole yhtään rasistia listoilla." Vanha vitsi, kieltämättä.


Päivitys 25.9.2012

24. syyskuuta 2012 Kai Haavisto kommentoi ex-perussuomalaisen Klaus Elovaaran blogikirjoitusta "Perussuomalainen valtio vaihtoehto ja mahdollista!" ja erästä sen kommenttia seuraavasti:
"Suurin osa [suomalaisista] vastustaa liittovaltiota, joten kannatan hätätilahallitusta. Impivaaralaisuuden puolesta nouskoon suomen kansan valta ja voima."
Selvyyden vuoksi liitetään tähän Klaus Elovaaran teksti kuvakaappauksena, jotta käy selvemmin ilmi, mitä Kai Haavisto kommentissaan kannattaa — ja siltä varalta, että Uusi Suomi poistaa tämänkin Elovaaran hengentuotteen blogeistaan:
Kertauksen vuoksi: Haavisto siis ilmeisestikin jakaa "Leon Degrellen" kanssa tämän vision "perussuomalaisesta valtiosta", jossa johtaja Soini "ottaisi vastuun Suomen kansan kohtalosta"!
Elovaara / Degrelle: "Perussuomalainen valtio tekisi ripeästi tarvittavat yhteiskuntamuutokset ottaessaan vallan ja johtaessaan hallitusta. Luonnollisesti kaikki valta kuuluisi edelleen kansalle ! Perussuomalaisessa valtiossa vallitsevan tilanteen seurauksena pitää kuitenkin perustaa hätätilahallitus heti kuntavaalien jälkeen. Hätätilahallitusta johtaisi Timo Soini joka ottaisi vastuun Suomen kansan kohtalosta näin ollen hän toimisi myös suomalaisten ylimpänä tuomarina hallituksessa. Hallitusta pitää vahvistaa isänmaallisilla ja kansanhengen toteuttavilla ministereillä mm. Jussi Halla-aho voisi hoitaa sisäministerin tehtävät ja luonnollisesti poliisi sekä asevoimat tottelisivat vain häntä hätätilan kestässä."
Haavisto: "Suurin osa [suomalaisista] vastustaa liittovaltiota, joten kannatan hätätilahallitusta. Impivaaralaisuuden puolesta nouskoon suomen kansan valta ja voima."

Päivitys 26.9.2012 (nro 1)

Otteita Haaviston avoimen rasistisesta tekstistä joka saattaa hyvin täyttää rikoslain tunnusmerkit kiihottamiselle kansanryhmää vastaan:

"Pitäisi tutkia silloin tuotujen Somalien DNA, koska sieltä löytyy aivan varmasti sellaisia, joidenka dna ei vastaa henkilön henkilöllisyyttä."

Somalialaiset ja muut, sen kun rällästää. Rahaa on ja tuet huippuluokkaa. Somaliaisilla on jopa niin paljon rahaa käytössään, että heillä on varaa lähettää kotimaahansa ylimääräistä. Somalialainen muslimi, joka vihaa länsimaista hapatusta, on kuitenkin valmis ryöstämään Suomen kansaa.

On aivan totta, että Somalialainen lapsi opetetaan jo pienestä pitäen vihaamaan Suomalaisia. Sen näkee heidän katseestaan, käytöksestään, asenteestaan. Esimerkkinä: Tuttavani asuinpaikassa Somalinainen terrorisoi koko asuin kiinteistöä. Naapuri (Suomalainen) Ei tämän Somalialaisnaisen käskystä saa haravoida pihaa Sunnuntaina koska se kuulemma häiritsee. Samalla heidän ”kekrunsa” sotkee, rikkoo, metelöi. No se varmaankaan ei häiritse tätä Suomalaista naapuria. Pesutuvassa tämä nainen tyhjentää muiden vaatteet lattialle pesukoneista koska hän haluaa nyt pestä pyykkiä. Esimerkkejä on näistä lukuisia tämän naisen kohdalla. Voin vain kuvitella, mitä se on koko Suomessa taloyhtiöissä. (Pieni esimerkki arjesta) Kaiken kaikkiaan Somalialaiset ovat ylimielisiä ja jos erehdyt jotain sanomaan heille, niin olet rasisti.
He sikiävät hurjaa tahtia. Keskimäärin Somaliperheellä on noin 3-8 lasta. Ei mene kuin muutama vuosikymmen, kun Ulkomaalaistaustaisten määrä ylittää miljoonan
."

(US Puheenvuoro 1.5.2012)

Kai Haaviston teksti on poistettu Uuden Suomen Puheenvuorosta mutta on luettavissa täältä: Somalien virta pitää katkaista heti!

Klikkaa kuvia nähdäksesi ne isompana.
Päivitys 26.9.2012 (nro 2)

Kai Haavisto ilmeisesti pitää Kunnollisvaalit 2012 -blogia "vihasivustona" ja hänen omia "Afrikkaan riisiä" -juttujaan "normaalina maahanmuuttokritiikkinä"? Hän kirjoittaa Puheenvuoro-blogissaan 26.9. mm. seuraavasti:

Metsästys on alkanut. Suomessa ollaan menossa yhä raakalaismaisempaan toimintamalliin, jossa normaali maahanmuuttokriittinen kirjoitus tai puhe mielletään rasismiksi. Jos se on joidenkin mielestä rasismia, niin sitten se on. ("Missä kulkee kunnianloukkauksen raja — Poliitikot vapaata riistaa", US Puheenvuoro 26.9.2012)

Tässäkin tapauksessa kannattaa lukea myös kommentit.

Päivitys 19.10.2012

Farssi jatkuu. Kai Haavisto kirjoittaa, selvästikin Kunnollisvaalit-blogista tuohtuneena, Uuden Suomen blogissaan otsikolla "Irtisanoudun rasismista — Epäkohdat julkisuuteen" mm. seuraavaa:

"Määrittely rasismi on kuulijan tai lukijan omassa päätöksessään, minkä itse ajattelee mielestään rasismiksi. Kirjoituksista monesti liitetään jokin lause tai lauseen sivulause ilman, että luettaisiin koko kirjoitus kokonaisuutena."

"Irtisanoudun 100 %:sesti rasismista. Kannatan tasa-arvoa kaikkien ihmisten kesken. Maahanmuuttokriittisyyttä pidän yllä niin kauan kuin epäkohtia yhteiskunnassamme esiintyy ja suomalaiset ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa pakolaisiin nähden. Jos se tulkitaan rasismiksi, niin tulkittakoon."

(US Puheenvuoro 19.10.2012)

Ei, Kai Juhani Haavisto, se ei tosiaankaan aina ole lukijan eikä kirjoittajan päätettävissä ja tulkittavissa, mikä on rasismia. Se, että itse "irtisanoutuu 100 %:sesti rasismista", ei myöskään riitä todistamaan, ettei ole rasisti.

Lainaus Infopankki-sivustolta, joka löytyy helposti Google-haun avulla, hakusanalla "rasismi":

"Suomen lain mukaan syrjintä on rikos. Lain mukaan 'ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella'. […] Rasistinen rikos voi olla esimerkiksi syrjintää, uhkailua, kiusaamista tai väkivaltaa." (infopankki.fi)

Suomen Punaisen Ristin sivuilta puolestaan löytyy, yhtä lailla Google-tulosten joukosta, seuraavanlainen luonnehdinta:

"Rasismi käsitteenä tarkoittaa ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi ihonvärin, kansalaisuuden, etnisen alkuperän, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi on siis ihmisryhmän tai sen jäsenen ihmisarvon alentamista. Perinteisesti rasismi on liittynyt rodulliseen syrjintään, mutta tänä päivänä sitä perustellaan kulttuurien välisillä eroilla: kulttuurierot nähdään perustavanlaatuisina ja vieras kulttuuri uhkana valtakulttuurille. Kulttuurien kohtaamisen tuloksena on kuitenkin syntynyt esimerkiksi tämän päivän suomalainen kulttuuri." (luovuennakkoluuloistasi.fi)

Jokainen voi näiden luonnehdintojen valossa arvioida, ovatko lainaamamme Kai Haaviston kirjoitukset rasistisia vai eivät. Tässä tapauksessa Haavisto ei voi myöskään vedota siihen, että hänen lausuntojaan olisi irrotettu alkuperäisistä konteksteista ("Kirjoituksista monesti liitetään jokin lause tai lauseen sivulause ilman, että luettaisiin koko kirjoitus kokonaisuutena").