Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/10/12

Antti Moisander, Tampere, Muutos 2011

Antti Moisanderin keskeisiä poliittisia teemoja näyttävät olevan maahanmuuttokritiikki, "vihervasemmiston" vastustaminen ja oikeistoradikalismin puolustaminen.

Blogitekstissään Muutos 2011 -puolueen sivuilla "Maahanmuutto ja positiivinen syrjintä" Moisander kirjoittaa mm. seuraavaa:

Työpaikoille suunnitellaan maahanmuuttajakiintiöitä ympäri Suomen. Kantaväestöön kuuluvat vähä-osaiset kuten nuoret ja kehitysvammaiset unohtuvat koska 2010-luvulla maahanmuutto on IN! Kiintiöt ovat muuttuneet osaksi maahanmuuttajien positiivista syrjintää mikä hyödyttää vain ja ainoistaan maahanmuuttajia ja syrjii kaikkia muita ryhmiä. Maahanmuuttajille annetaan aina vain enemmän etuoikeuksia ja vaaditaan vähemmän, samaan aikaan kun kantaväestöltä kavennetaan oikeuksia ja vaaditaan enemmän.

Nykyinen positiivinen syrjintä ja kiintiöt on lakkautettava toimimattomina. Suomenkieli [sic] säilytettävä koko mannersuomen [sic] yhteisenä kielenä keinolla millä hyvänsä. Vastaanotettavien maahanmuuttajien määrää on supistettava nykyisestä tai emme pysty säilyttämään Suomea sellaisena kuin se nyt on. Kielemme, kulttuurimme, lakimme. Olemme antaneet jo periksi EU:lle lakiemme säätämisessä, pidetään kiinni edes kielen ja kulttuurin säilyttämisestä.

Jos mustalaisetkaan eivät ole 500 vuodessa sopeutuneet suomalaiseen kulttuuriin, mitä voimme odottaa nykyiseltä maahanmuuttajien aallolta? Pahimmillaan länsinaapurin kaltaisia lähiöitä? Sen voi kertoa, että tavallinen suomalainen veronmaksaja päätyy tästä kaikesta maksamaan.

Moisander ei juuri vaivaudu perustelemaan väitteitään. Miten niin "kantaväestöön kuuluvat vähä-osaiset kuten nuoret ja kehitysvammaiset unohtuvat"? Perusteluksi ei riitä "koska maahanmuutto on IN!" Miksi "maahanmuutto on IN", tai miksi siltä näyttää, kun laitaoikeistosta käsin katsotaan? Todennäköisesti siksi, että valtaosa suomalaisista ei halua tulla yhdistetyksi "maahanmuuttokriittiseen" laitaoikeistoon ja siksi mieluummin painottaa maahanmuuttoon liittyviä positiivisia asioita ja mahdollisuuksia, tai ei ainakaan pidä maahanmuuttoa erityisenä ongelmana.

"Suomenkielen" puolustajalta sopinee odottaa, että ainakin osaisi kirjoittaa oikein sanat "suomen kieli" ja "Manner-Suomi".

Entä mihin perustuu tämä väite: "Maahanmuuttajille annetaan aina vain enemmän etuoikeuksia ja vaaditaan vähemmän"? Panostus kotouttamiseen tarkoittaa jotakuinkin päinvastaista. Moisanderin retoriikka perustuu vihamielisiin mielikuviin, joilla ei ole todellista pohjaa.