Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/10/09

Teemu Lahtinen, Espoo, PS

1990-luvulla nuori Teemu Lahtinen kuului Isänmaallisen Kansallis-Liittoon (IKL), jossa myös suunnitteli "sinimustaa" nuorisotoimintaa. Järjestöllähän ei sitten muuten ole minkään valtakunnan tekemistä Isänmaallisen Kansanliikkeen (IKL) kanssa, eikä Lahtinen tahdo tulla jälkimmäisen kanssa yhdistetyksi. Tuo toinen IKL on nimittäin "uusnatsivaikutteinen yhdistys" jonka kanssa Lahtinen ei "ole ollut tekemisissä kuin viileän diplomaattisesti" ("Poliittinen historiani vaan ei taisteluni", US Puheenvuoro 4.1.2011).

Teemu Lahtinen kuuluu myös kansallismielisen, poliisin mukaan äärioikeistolaisia ajatuksia vaalivan ja espoolaisessa Länsiväylä-lehdessä jopa "natsihenkiseksi" arvioidun Suomen Sisu -järjestön perustajiin.

Vuonna 2000 "TL" viljeli Suomen Sisun Ukonvasara-julkaisussa merkillisiä "kansanruumista" hahmottavia analogioita:

"Kuten ihminenkin hylkii vieraita organismeja kehossaan, hylkii myös terve kansanruumis. Vain riittävän samankaltaiset elimet voidaan liittää toiseen ihmiseen. Yhteisössä tämä tarkoittaa sitä, että pienessä määrin ja läheisiin kansoihin perustuvaa geenien vaihtoa voidaan suvaita."

Suomen Sisun periaateohjelman alkuperäisessä, vuoden 2001 versiossa todetaan: "Kansoja ei saa luonnottomalla tavalla sekoittaa keskenään." Myöhemmin tätä kohtaa on muutettu ja vuonna 2009 päivitetyssä versiossa tämä kohta kuuluu:

"Ihmiskunnan luonnollisen monimuotoisuuden hävittäminen monikulttuurisuuden harhaanjohtavalla nimellä on loputtava. Kansoja ei saa tarkoituksellisesti sekoittaa keskenään eikä tuhota historiallisesti kehittyneitä kulttuureita korvaamalla ne globaalilla alakulttuurien kirjolla."

Vuonna 2006 Lahtinen kunnostautui silloisten Muhammed-pilakuvien suomalaisena julkaisijana.

Nämä suomensisulaisten ja muiden "maahanmuuttokriittisten" poliitikkojen nykyisen, "maltillisen" maahanmuuttokritiikin taustat on syytä tuntea ja arvioida nykyistä agendaa kriittisesti myös siltä kannalta, että se saattaa tavalla tai toisella jatkaa "nuoruuden harrastuksiin" kuulunutta äärikansallismielistä ideologiaa.

Tässä yksi esimerkki Lahtisen näkemyksistä espoolaisessa kunnallispolitiikassa: