Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/10/26

Kunnollisvaalit 2012 -blogin lehdistötiedote 26.10.2012

LEHDISTÖTIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Kunnollisvaalit 2012 -blogista on uutisen mukaan aloitettu poliisitutkinta. Rikosnimikkeenä on tiettävästi kiihottaminen kansanryhmää vastaan, mutta se saattaa saman uutisen mukaan muuttua. Kunnollisvaalit 2012 toteaa, että poliisi ei ole ottanut yhteyttä ylläpitoon, vaikka blogissa on mainittu sähköpostiosoite, joten olemme näiltä osin ainoastaan toimittajan tietojen varassa.

Kunnollisvaalit 2012 on yksityisten kansalaisten ylläpitämä sivusto, jonne on koottu kunnallisvaaleissa ehdokkaina olevien henkilöiden kirjoituksia kuvakaappauksina niihin mitään lisäämättä tai niitä muokkaamatta. Kirjoituksia on kopioitu keskustelupalstoilta, blogeista, lehdistä ja sosiaalisesta mediasta bloginpitäjien kerääminä sekä yleisövihjeiden perusteella. Osa kuvakaappauksista on peräisin yksityisistä Facebook-profiileista, mutta niitä ei ole kopioitu vilpillisesti, vaan asianomainen on itse ne julkaissut kaveripiirilleen.

Kunnollisvaalit 2012 lähtee siitä, että toimintamme on laillista. Blogin tarkoitus on herättää keskustelua yhteiskunnallisesti merkittävästä ilmiöstä, kunnallisvaaleissa yhteisistä asioista päättämään pyrkivistä ehdokkaista ja heidän kyseenalaisista mielipiteistään. Mielestämme äänestäjillä on oikeus tietää. Blogin alussa on kerrottu blogin tarkoitus selkeästi.

Julkisuuteen tulleen ensisijaisen rikosnimikkeen, kansanryhmää vastaan kiihottamisen osalta Kunnollisvaalit 2012 toteaa, että Valtakunnansyyttäjänviraston työryhmän raportin (Dnro 17/34/11) sekä EIT:n ratkaisun (Jersild) mukaan rangaistavan (esim. kansanryhmää vastaan kiihottavan) tekstin uudelleen julkaiseminen uutisointitarkoituksessa tai milloin tarkoitus on kritisoida ko. tekstiä, ei ole kiellettyä. Näin ollen katsomme, että blogissa julkaistut kuvakaappaukset eivät täytä kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriteeristöä.

Oikeuskäytäntömme mukaan (case Rastimo) henkilön itse julkaisemien tekstien edelleen julkaiseminen ei voi olla kunnianloukkaus. Näin ollen katsomme, että emme syyllisty kunnianloukkaukseen blogiin valittuja henkilöitä kohtaan. Julkaistut tekstit eivät myöskään kuulu henkilön yksityisyyden suojan piiriin (eivät sisällä arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja tms.).

Katsomme myös, että suorat lainaukset kuuluvat tekijänoikeuskäytännön mukaisesti normaalin sitaattioikeuden piiriin, eivätkä näin ollen riko asianomaisen tekijänoikeutta.

Kunnollisvaalit 2012 jatkaa toimintaansa entiseen tapaan mahdollisesta tutkinnasta huolimatta.

Kunnollisvaalit 2012