Suomessa on käytössä suhteellinen vaalitapa. Vaalissa äänestetään henkilöä, mutta valinta tehdään vertailuluvun perusteella. Kunkin listan eniten ääniä saanut saa vertailuluvukseen koko oman listansa yhteenlasketun äänimäärän, toiseksi eniten ääniä saanut puolet, kolmanneksi tullut kolmasosan jne. Puolueet valitsevat muut luottamushenkilöt usein yhtenä perusteena heidän vaaleissa saamansa äänimäärä. Äänestämällä ehdokasta, joka on listalla, jossa on fasisteja, natseja tai rasisteja, tuet fasistin, natsin tai rasistin pääsyä kuntasi kunnanvaltuustoon. Älä äänestä fasistia, natsia tai rasistia! Älä äänestä ketään, joka on fasistin, natsin tai rasistin kanssa samalla listalla!

2012/10/14

Junes Lokka, Oulu, Muutos 2011

Päivitetty 25.10.2012

Oululainen Muutos 2011 -puolueen ehdokas Junes Lokka, ammatiltaan opiskelija, kirjoittaa: "Jos joku väittää minua rasistiseksi, niin menköön töihin."

Minkähän vuoksi Lokka pelkää, että häntä väitetään rasistiksi? Katsotaanpa Lokan kuntavaalisivua:

- ei ”monikulttuurisuudelle”, suomalaisuus riittää. Emme tarvitse muita kulttuureja; poliittinen korrektius estää niiden kritisoimisen eivätkä ne loppujen lopuksi ole meitä parempia. Suomalaiset ovat vähemmistö maailmalla. Meidän tulee olla ylpeitä omasta maastamme ja kansastamme ja etenkin kielestämme. Jos joku väittää minua rasistiseksi, niin menköön töihin.

- terveyskeskukset: lukemattomat henkilöt ovat kertoneet minulle, että tk:hon soittaessa puhelu katkeaa 45 min jonotuksen jälkeen. Samaa olen lukenut Forum24:n tekstaripalstalta. Erään terveysaseman päällikön mukaan ainoa ratkaisu on palkata lisää henkilökuntaa. Miksei näin tehdä? En tiedä, paljon Oulu maksaa tukia ODL:lle, mutta on mielestäni kohtuutonta, että ODL [Oulun Diakonissalaitos] järjestää laittomasti maassa oleville ihmisille terveydenhuoltoa, ja samaan aikaan suomalaiset jonottavat kuukausitolkulla hoitoa. Tällä toiminnalla on jostain käsittämättömästä syystä vieläpä Oulun poliisilaitoksen tuki.

Kuka muuten on sanonut, että muut kulttuurit ovat "meitä parempia"? Ns. maahanmuuttokriittisiä ehdokkaita tuntuu usein vaivaavan kummallinen alemmuudentunto: he näköjään olettavat, että maahanmuuttoon myönteisesti tai neutraalisti suhtautuvat ihmiset pitävät maahanmuuttajia jotenkin parempina kuin kantasuomalaisia ja muita kulttuureja parempina kuin suomalaista – joka on toki jo itsessään "monikulttuurinen" monine eri perinteineen ja vaikutteineen.

Kuntavaaliehdokkaalta ei voi pitää kovinkaan lupaavana suorituksena, että hän sisällyttää spekulaatioihinsa virkkeen joka alkaa: "En tiedä, paljon Oulu maksaa tukia ODL:lle…" Olisiko asiasta kannattanut ainakin yrittää ottaa selvää? Oulun Diakonissalaitoksen (ODL) toiminnasta vastaa Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö, eli kyseessä on itsenäinen, yksityinen toimija, joka ei saa kaupungilta suoria tukia. Sen sijaan Oulun kaupunki ostaa säätiöltä terveydenhoitopalveluja. Tähän liittyviä tosiasioita olisi löytynyt jopa ihan vain Oulun kaupungin talousarviosta (2010) ja taloussuunnitelmasta (2011-2012), joka puolestaan löytyy googlaamalla:

Noin 21 000 oululaisen lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut ostetaan ODL Hoitoketju:lta sopimuksen mukaisesti vuosille 2010-2012 (2013). (Oulun kaupungin talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012.)

Tuoreemmasta talousarviosta (2012) ja -suunnitelmasta (2012-2014) puolestaan käy ilmi, että kaupunki ostaa määrättyjä terveydenhoitopalveluja ODL Hoitoketjulta, ja että ODL on kaupungin yhteistyökumppani nuorisotyössä ja MOPOTuning-nimisessä liikuntahankkeessa:

Sepän terveysaseman valinneiden oululaisten lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut ostetaan edelleen ODL Hoitoketju:lta sopimuksen mukaisesti 9.8.2012 saakka ja optiona 9.8.2013 saakka. Tarvittavien erityistutkimusten saatavuus perusterveydenhuollossa turvataan.
[...]
Päätoteuttaja MOPOTuninghankkeessa on ODL Liikuntaklinikka ja osatoteuttajina Oulun kaupunki/liikuntatoimi, Oulun yliopisto ja Virpiniemen liikuntaopisto. Hankkeen yritysyhteistyökumppaneita ovat oululaiset hyvinvointiteknologiayritykset ja Oulun Diakonissalaitos.
(Oulun kaupungin talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014.)

Googlaamalla olisi selvinnyt sekin, että ODL lahjoitti taannoin Oulun yliopistolle 100.000 euroa.

Junes Lokka tuli 13. lokakuuta Kunnollisvaalien Facebook-sivulle kyselemään äärioikeistosta. Tällöin selvisi, miksi Lokka ei ole tietoinen ODL:n roolista oululaisessa terveydenhoidossa: hänellä ei kiireisenä opiskelijana ole aikaa googlailla.

Lokan kuntavaalisivu kuvakaappauksina (13.10.2012):

Päivitys 14.10.2012

Lokkalaisessa yhteiskunnassa ei vähemmistövaltuutettua tarvita:

Ja esi-lokkalaisessa yhteiskunnassa kaikki ongelmat johtuvat "mamusta":

Päivitys 15.10.2012

Kuntavaaliehdokas Lokka kirjoittaa maahanmuutosta ja kiukuttelee Kunnollisvaalien Facebook-sivulla. Leon Degrelle tykkää Lokan linjasta.

Päivitys 16.10.2012

Junes Lokka ei omasta mielestään kuulu Kunnollisvaalit-blogiin, koska ei ole äärioikeistolainen eikä fasisti. Ehkä tästä vänkäämisestä pitäisi olla kiitollinen, koska se antaa tilaisuuden näyttää esimerkinomaisesti, millaisin perustein ehdokkaan aatemaailmaa voi pitää äärioikeistolaisena ja/tai fasistisena. Lokan tapauksessa näitä perusteita ovat ainakin seuraavat:

  • Maahanmuuttajien tai kauniimmin sanottuna maahanmuuttopolitiikan syyttäminen mitä moninaisimmista ongelmista, jotakuinkin monomaanisesti, uhkakuvia viljellen ja mutu-tuntumalla mm. määrättyjä kunnallisia menoeriä ylikorostaen. Maahanmuuttajat tai maahanmuutto nähdään jokseenkin pelkästään ongelmien, erityisesti taloudellisten ongelmien lähteenä. Maahanmuutopolitiikan kritiikkiä ei voi pitää asiallisena enää siinä vaiheessa, kun se on yksipuolisen leimaavaa ja käyttää hyväkseen disinformaatiota tai tiedon puutetta, tai väitteitä siitä että tietoja on muka "salailtu".
  • Ns. globaalin vastuun täysi kyseenalaistaminen. Lokka: "Paperittomat on karkotettava maasta." Diakonissalaitosten paperittomien klinikat ovat Lokan mukaan ilmeisesti yksi aivan keskeinen epäkohta, johon tulisi puuttua. Romanian ja Bulgarian romaneja ei saisi Suomessa Lokan mukaan auttaa, etenkään koska he tulevat Suomeen hakemaan juuri terveydenhuoltopalveluja, joita he eivät ole muualta saaneet. Kärjistäen: "Juutalaiset keksivät omatunnon", kuten Hitlerin kerrotaan sanoneen. Tässä ei ole tarkoitus leimata ketään natsiksi, mutta ei oikein voi myöskään olla huomaamatta miten oikeistopopulistisessa propagandassa törmää jatkuvasti tähän piirteeseen: vastuuta pitää kantaa "ensin" omasta kansasta, muiden hyvinvointi ei meille mitenkään kuulu. "Sääli on sairautta" -asenne.
  • Kansallismielinen monokulturismi monikulttuurisuuden sijaan. "Emme tarvitse muita kulttuureja; poliittinen korrektius estää niiden kritisoimisen eivätkä ne loppujen lopuksi ole meitä parempia. Suomalaiset ovat vähemmistö maailmalla. Meidän tulee olla ylpeitä omasta maastamme ja kansastamme ja etenkin kielestämme. Jos joku väittää minua rasistiseksi, niin menköön töihin." Tässä tulee esiin myös erittäin tyypillinen olkiukkoargumentti: oletetaan, että "hyysärit" tai "suvakit" ihannoivat muita kulttuureja ja väheksyvät suomalaisuutta. Tässä näkyy myös niin ikään monesti toistuva vastustajan, "hyysärin" leimaaminen esimerkiksi työn vieroksujaksi. Erityisen koomista tässä tapauksessa on, että Lokka ilmoittaa omaksi ammatikseen "opiskelija".
  • Paljonpuhuva esimerkkiote Lokan kunnallisvaalisivuilta: "Rahan lisäksi maahanmuutto tuottaa paljon kärsimystä kansalaisille. Se tuhoaa yhteisöllisyyden, rikollisuus tuhoaa monen elämän, turvattomuus kasvaa ja yhteiskunnan koheesio murenee, harmaa talous kasvaa jne. / Tilanne tietysti pahentuu jokaisen mamun myötä koska mitään rajaa maahanmuutolle ei olla asetettu. Nykyisen mahanmuuttopolitiikan jatkuessa, Suomen konkurssi on ihan väistämätön." (Facebook 14.10.2012.) Tässä maalaillaan tunneperäisiä ja -pitoisia uhkakuvia sekä taloudellisesta, kulttuurisesta että sosiaalisesta katastrofista. Erittäin tyypillistä äärioikeistolaista propagandaa.
  • Suomen lehdistö on vertailevissa tutkimuksissa todettu maailman vapaimmaksi. Ilmeisesti ammattimaisen "median" vapaus ei kuitenkaan Lokkaa miellytä: "Median voi ohittaa." Valikoiva "mediakriittisyys", väitteet "ajojahdista", puolueellisuudesta, konsensus- eli sopulihenkisyydestä ja salailusta tai naiivisudesta kuuluvat olennaisena osana (oikeisto)populismiin.

Tässä siis vain muutama esimerkki (oikeisto)populistisista, äärioikeistolaisista ja/tai fasistisista piirteistä tämän ehdokkaan tekstissä. Ne eivät sellaisinaan toki tarkoita, että ehdokas olisi natsi tai jonkin fasistisen falangin militantti jäsen. Lukija voi epäilemättä itse arvioida näiden poimintojen aiheellisuutta ja mahdollisesti verrata niitä omiin huomioihinsa.

Lopuksi vielä pari näytettä siitä, miten oululainen ehdokas kantaa huolta helsinkiläisistä oloista ja kunnallispolitiikasta (vrt. Olli Immonen).

Päivitys 25.10.2012

Alla muutama julkinen päivitys vaaliviikolta. Kuntavaaliteemoina (?) "partaimaami", "turvapaikkashoppaajat" ja "B-hepatiitti on rikkaus ja voimavara". Viimeksimainittu on ilmeisesti tarkoitettu parodiaksi lauseesta "Maahanmuutto on rikkaus ja voimavara".